Over de LVVP

Onverzekerde zorg in het zorgprestatiemodel

Onverzekerde zorg in het zorgprestatiemodel

11-11-2021 Print

Hoe declareer je onverzekerde zorg vanaf 1 januari 2022? Onverzekerde zorg declareert u nu per consult. Dit blijft zo in 2022: hiervoor is het niet basispakketzorg consult ontwikkeld.

In de beleidsregel staat het volgende over de overige prestatie niet basispakketzorg consult:

“Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van een consult. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt, maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.”

In de actuele tarievenlijst (de c-release van oktober 2021) van is een NZa-maximumtarief opgenomen van € 117,33.

Ook interessant

E-learning Gegevens uitwisselen in het jeugddomein

Voor professionals die met jeugd werken is sinds kort de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het jeugddomein’ beschikbaar bij GGZ ...

Lees meer

Patiëntenfolder Wat is een PGO?

Het programmabureau VG VIPP heeft speciaal voor patiënten een flyer ontwikkeld over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Wat is het, ...

Lees meer