Over de LVVP

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

24-09-2018 Print

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast wanneer wij nieuwe en/of verhelderende aanvullingen hebben. Vandaag zijn teksten aangepast bij Zilveren Kruis en CZ. Het aangevulde contractenoverzicht is als download gepubliceerd op Mijn LVVP.

Zilveren Kruis

ROM: In art 14 van het ZK-contract is opgenomen dat de zorgaanbieder gegevens moet verzamelen en aanleveren aan SBG voor de benchmark. Het artikel is strijdig met de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz, waarin dit onderwerp binnen akwa – het nieuwe kwaliteitsinstituut wordt belegd. Een vergelijkbare bepaling van VGZ is onlangs op verzoek van de LVVP door VGZ uit het contract verwijderd. De LVVP heeft ook Zilveren Kruis erop aangesproken dat dit niet geëist kan worden van leden zolang een en ander juridisch en technisch niet zorgvuldig en ordentelijk is geregeld. Van ZK ontvingen wij het volgende antwoord:

“Wij verbinden tijdelijk geen consequenties aan het feit dat u geen ROM data aanlevert. Wij begrijpen dat u in de huidige dynamiek ervoor kiest om geen data bij SBG aan te leveren. Wij houden u, zolang de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen uitspraak heeft gedaan, niet aan de inkoopvoorwaarde betreffende aanlevering SBG. U mag hier ook NEE invullen.”

Maximumtarief: Voor de g-ggz hanteert Zilveren Kruis, in tegenstelling tot alle andere verzekeraars, niet de NZa-tarieven maar een eigen maximumtarief. Om uw uiteindelijke tarief te berekenen, vermenigvuldigt u dit tarief met het percentage uit uw contract (85%). Omdat het ZK-maximumtarief voor de ambulante dbc’s is vastgesteld op een vast percentage van 95,6% over het NZa-tarief betekent dit uiteindelijk een percentage van ca. 81% van het NZa-tarief.

Het is duidelijk dat dit wederom een administratieve last is.

 

CZ

In ons contractenoverzicht stond bij CZ een verkeerde einddatum voor het invullen van de vragenlijst.

De correcte datum is: 28-9-2018.

 

Gebruik steeds de meest actuele versie op Mijn LVVP

We adviseren u om steeds het meest actuele overzicht op Mijn LVVP te raadplegen. Over enkele contractonderdelen zijn we nog in gesprek met verzekeraars. Het overzicht wordt steeds bijgewerkt met de meest actuele informatie. Raadpleeg steeds het online overzicht op Mijn LVVP en download het document dus niet naar uw eigen computer.

Ook interessant

Update contractenoverzicht 2019

Het jaarlijkse contractenoverzicht van de LVVP wordt steeds geactualiseerd. De nieuwste versie is voor leden te raadplegen via Mijn LVVP. ...

Lees meer

Save the date: 15 november LVVP-symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de LVVP een symposium met als titel ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’. Het symposium is bedoeld ...

Lees meer