Over de LVVP

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde ggz-praktijk

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde ggz-praktijk

04-02-2014 Print

De afgelopen maanden is door GGZ Nederland, VenVN, NIP en LVVP in een stuurgroep gewerkt aan de invulling en oprichting van een stichting Toewijzing Opleidingsplaatsen, afgekort TOP. Het TOP is de opvolger van het CONO. De LVVP is tevreden over de resultaten die de stuurgroep heeft bereikt.

Het TOP-bestuur gaat bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en vier bestuursleden. Twee bestuursleden worden geleverd door de brancheverenigingen: GGZ Nederland en de LVVP. De andere twee bestuursleden worden ingevuld door de beroepspartijen: één namens de psy-beroepen en de ander namens de VenVN. TOP heeft als belangrijkste taak een toewijzingsvisie en –protocol op te stellen voor de gesubsidieerde opleidingsplaatsen in de ggz.

 

TOP-bureau
Naast het TOP-bestuur is ook gewerkt aan het opzetten van een TOP-bureau. Per januari start een beleidsmedewerker, Frans van Eck, die het bestuur ondersteunt en de toewijzing zal uitvoeren, samen met een nog aan te trekken projectmedewerker en een secretariaat. Dit TOP-bureau wordt aangestuurd door een secretaris die door een van de deelnemende branche- of beroepspartijen wordt geleverd. Deze secretarisrol rouleert per twee jaar. GGZ Nederland trapt af en levert tot en met 2016 de secretaris en huisvest het TOP-bureau. Per 2017 is het de beurt aan een van de andere partijen, waaronder de LVVP.
 

Visie op toewijzing
Op 4 december jl. vond een conferentie plaats met alle betrokken partijen in de ggz, waarin is gediscussieerd over de visie op de toewijzing van opleidingsplaatsen. Gesproken is over criteria voor toewijzing, hoeveelheid en verdeling, soorten opleidingsplaatsen et cetera. Een van de uitkomsten is dat er een werkgroep wordt ingesteld die alternatieven zoekt voor de werkgeversfunctie van vrijgevestigde opleiders. Deze werkgeversrol is een drempel voor vele vrijgevestigden om te gaan opleiden. Naast de LVVP participeren in deze werkgroep GGZ Nederland, de NVZ/NFU en de NVP.

Binnen de LVVP gaan we met de Werkgroep Opleidingen bezien wat onze bijdrage kan zijn.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer