Over de LVVP

Oproep aan zorgaanbieders in de gb-ggz tot deelname aan pilot Engelse model

Oproep aan zorgaanbieders in de gb-ggz tot deelname aan pilot Engelse model

04-02-2016 Print

Zoals u wellicht weet, loopt er al enige maanden een pilot waarin ggz-aanbieders testen of de geleverde zorg past binnen de nieuw te ontwikkelen productstructuur, het zogenoemde Engelse model. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontwikkelt het systeem in nauw overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders (waaronder de LVVP), verzekeraars en patiënten en is nog op zoek naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. We roepen leden die via deze pilot willen kennismaken met het Engelse model op, zich te melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info). De dagen waarop de pilot voor de generalistische basis-ggz plaatsvindt zijn 9, 19 en 22 september a.s. Bij de pilot zijn zowel ggz-instellingen als vrijgevestigde ggz-professionals betrokken. Deelnemers aan de pilot kunnen rekenen op een vergoeding.

Genoemde pilot vindt plaats in het kader van de plannen voor doorontwikkeling van de productstructuur waarbij de specifieke behoefte van de patiënt aan zorg het uitgangspunt is. Er komt dan ook ruimte in het financieringssysteem om steeds praktisch met de patiënt te kijken welke zorg nodig is. Gevolg van deze verandering is ook dat gegevens sneller beschikbaar komen en er dus veel eerder zicht is op de daadwerkelijke uitgaven.

Concreet:

  • In het Engelse model wordt gewerkt met circa 20 zorgclusters met vaste evaluatiemomenten. Op deze evaluatiemomenten (of zo veel eerder als nodig) wordt in samenspraak met de patiënt bepaald of en zo ja welk zorgcluster voor de volgende periode van toepassing is en dus of de behandeling moet worden beëindigd, opgeschaald, met dezelfde intensiteit moet worden voortgezet, of afgeschaald.
  • De zorgclusters in het Engelse model (inclusief de vaste evaluatiemomenten) bieden verder ook de mogelijkheid om de zorgstandaarden die momenteel worden ontwikkeld, hierbij aan te laten sluiten. Ook lijkt het mogelijk om de generalistische basis-ggz op een natuurlijke wijze in de zorgclusters op te nemen.
  • Het Engelse model biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens om de informatievoorziening over de macro-uitgaven te versnellen. Het is van belang dat een nieuw bekostigingsmodel in de ggz bijdraagt aan de structurele houdbaarheid van de ggz-uitgaven.
  • Verder biedt het Engelse model de mogelijkheid de administratieve lasten op termijn te verminderen doordat de noodzaak van het continu bijhouden van de tijdsbesteding (tijdschrijven) kan verdwijnen.

We streven naar invoering van de nieuwe productstructuur in 2019.

 

In de pilot scoren zorgaanbieders een tiental patiënten op de Nederlandse vertaling van de ‘mental health clustering tool’, die bestaat uit de HoNOS en een aantal extra vragen. Voor meer informatie klik hier.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer