Over de LVVP

Oproep: deskundige psychische stoornissen en licht verstandelijke beperking

Oproep: deskundige psychische stoornissen en licht verstandelijke beperking

04-02-2016 Print

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP een deskundige op het terrein van psychische stoornissen en een licht verstandelijke beperking (lvb) om namens de LVVP zitting te nemen in de gelijknamige adviesgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. Deze adviesgroep fungeert als schil rondom de werkgroep waarin de LVVP al is vertegenwoordigd en komt niet fysiek bijeen. Leden in de adviesgroep geven inhoudelijk advies over conceptteksten en kunnen worden uitgenodigd om over specifieke onderwerpen mee te denken in een werkgroepbijeenkomst.

Autorisatie zorgstandaard chronische pijn
Het definitieve concept van de zorgstandaard chronische pijn is ons ter autorisatie aangeboden. Deze zorgstandaard is ontwikkeld op initiatief van de Dutch Pain Society en het Samenwerkingsverband Pijnpatiëntennaar1stem. De LVVP zoekt leden die deskundig zijn op dit terrein en het eindconcept kunnen beoordelen op een aantal voor de vrijgevestigde ggz-professional belangrijke aspecten. Met de input van deze deskundigen beslist het bestuur vervolgens om de standaard al dan niet te autoriseren. Wilt u als LVVP-lid meewerken aan de ontwikkeling van zorgstandaarden, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht, ook voor uw praktijk!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer