Over de LVVP

OPROEP voor deelname aan het ggz-kwaliteitsnetwerk

OPROEP voor deelname aan het ggz-kwaliteitsnetwerk

04-02-2016 Print

In eerdere nieuwsbrieven deden wij een oproep aan leden om deel te nemen aan een werkgroep of adviescommissie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Vertegenwoordiging namens de LVVP is van groot belang, zodat ook de visie van de vrijgevestigd ggz-professional erin tot uiting komt. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht, ook voor uw praktijk!

Kritisch meelezen
Wij zoeken momenteel leden die kritisch diverse conceptzorgstandaarden en generieke modules die dit jaar in de commentaarfase komen willen meelezen. Op dit moment zijn dat:

  • de generieke module psychotherapeutische behandelingen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
  • aanpassingsstoornissen oncologie.

Mocht u belangstelling hebben voor een van bovengenoemde projecten dan kunt u contact opnemen met Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info. Klik hier voor een overzicht van alle projecten op de website van het netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz.

 

Oproep voor deelname aan projectgroep kwaliteitsindicatoren
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) gevraagd een algemene indicatorenset te ontwikkelen. Het doel van de indicatorenset is om de effectiviteit van de nieuwe zorgstandaarden te meten en nieuwe informatie voor patiënten, zorgaanbieders en zorginkopers te bieden. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande registratiesystemen zoals ROM. De projectgroep toetst de inhoudelijke stukken van SiRM.

Wij zoeken een LVVP-lid dat namens de vereniging in de projectgroep wil deelnemen. De verwachte tijdsinvestering is ongeveer 32 uur, waarvan 4 bijeenkomsten. Als u geïnteresseerd bent in deelname, dan u kunt u zich melden bij Suzanne Stomp: s.stomp@lvvp.info.

 

Oproep: indienen projectvoorstellen gericht op implementatieondersteuning
Het Netwerk wil graag een financiële bijdrage leveren aan projecten die implementatie van zorgstandaarden en generieke modules in de praktijk stimuleren. Zij roepen organisaties in de ggz op projectvoorstellen gericht op implementatieondersteuning bij hen in te dienen. Over wie een aanvraag kan indienen, welk soort projectvoorstellen zij van u verwachten, hoe u kunt indienen en hoe deze worden beoordeeld, leest u hier meer. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl of 030-2823302. Als u in dit kader een idee hebt voor de vrijgevestigde ggz-professionals, dan kunt u contact opnemen met Suzanne Stomp via s.stomp@lvvp.info

 

18 Stoornisspecifieke zorgstandaarden en 24 generieke modules in de maak

De afgelopen twee jaar heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling een groot aantal projecten uitgezet, gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Momenteel lopen er 42 trajecten waarin 18 stoornisspecifieke zorgstandaarden en 24 generieke modules opgesteld worden. Deze standaarden betreffen de brede ggz. Zij behandelen het gehele zorgcontinuüm van huisartsenzorg naar de generalistische basis-ggz tot aan gespecialiseerde ggz. Het (ontwikkel)programma in zijn geheel is recentelijk opgenomen in de meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland (ZiN). De ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules verloopt zeer voorspoedig. Dit voorjaar worden de eerste zorgstandaarden en generieke modules opgeleverd.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer