Over de LVVP

Opschorting vermelding zvz-indicator g-ggz nu formeel geregeld

Opschorting vermelding zvz-indicator g-ggz nu formeel geregeld

04-02-2014 Print

Recentelijk hebben VWS en NZa de verplichte vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) op de facturen in de gespecialiseerde ggz opgeschort, zolang de ontwikkeling en operationalisering van de alternatieve aanlevering gaande is. Inmiddels heeft de minister de ‘regeling verlenging tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte ggz’ ondertekend.

Met deze formele regeling wordt de tijdelijke opschorting van de levering van de zorgvraagzwaarte ggz verlengd tot 2016. Minister Schippers informeerde de Tweede Kamer hier op 16 december schriftelijk over.
 

Begin juni hebben de ggz-branchepartijen aangegeven dat ze mogelijkheden zien om de zvz-i op een andere manier aan verzekeraars aan te leveren. De LVVP gaat met de andere partijen op zoek naar een minder privacybelastende manier om de zvz-i op de factuur te vermelden. Met de zvz-i geven aanbieders aan welke behandelinzet zij verwachten bij een patiënt. Deze geeft een indicatie van de zorgvraag door deze uit te drukken in een getal tussen de 1 en 7. In de generalistische basis-ggz wordt de zvz-i sowieso niet vermeld.

 

Geen vergoeding van declaraties mét zorgvraagzwaarte-indicator

De NZa heeft op zijn website een lijst gepubliceerd met antwoorden op veelgestelde vragen over de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en privacy in de ggz. Op het onderdeel over de gespecialiseerde ggz staat onder meer deze informatie over de opschorting van de zvz-i: “Zorgaanbieders mogen de zorgvraagzwaarte-indicator gedurende de opschorting niet op de ggz-factuur vermelden. Zorgverzekeraars mogen een factuur waar de indicator wel op staat niet vergoeden. Naast de prestatiecodes met zorgvraagzwaarte-indicatie heeft elke prestatiecode ook een variant waarbij het zorgvraagzwaartedeel '000' is. Deze code was al in gebruik voor DBC's waarbij er geen zorgvraagzwaarte bepaald kan worden. Zorgaanbieders moeten deze prestatiecode, waarbij het zorgvraagzwaartedeel van de prestatiecode '000' is, gebruiken tijdens de opschorting. Tijdens de opschorting kunnen zorgverzekeraars ggz-declaraties waarop geen zorgvraagzwaarte-indicator staat toch rechtmatig vergoeden.”

Registratie op de DSM-assen wel noodzakelijk

Let wel: het blijft wel van belang om de DSM-assen te blijven registreren, omdat deze de basis vormen voor de zvz-indicator. Deze gegevens moeten in de eigen administratie beschikbaar blijven voor latere aanlevering op de nog uit te werken alternatieve manier.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer