Over de LVVP

Over de vergoedingspercentages van niet-gecontracteerde zorg

Over de vergoedingspercentages van niet-gecontracteerde zorg

04-02-2014 Print

De leden van de SP-fractie vroegen aan minister Schippers in hoeverre polissen die in 2015 worden aangeboden en waarbij een lagere vergoeding dan het hinderpaalcriterium wordt geboden (50% in plaats van 75%), in overeenstemming is met huidige wet- en regelgeving. Dergelijke polissen blijken in overeenstemming te zijn met de wet- en regelgeving.

Het antwoord van minister Schippers luidt als volgt: de Hoge Raad heeft afgelopen zomer in een zaak tussen een zorgverzekeraar en zorgaanbieder bepaald dat artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zodanig geïnterpreteerd moet worden, dat de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg niet zodanig laag mag zijn dat dit een hinderpaal vormt voor de verzekerde om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder van zijn keuze te wenden. De uitspraak van de Hoge Raad heeft niet het verplichtende karakter waardoor alle verzekeraars in hun polisvoorwaarden nu een vergoedingspercentage 75-80% op moeten nemen voor niet-gecontracteerde zorg. In welke mate een vergoeding een hinderpaal vormt kan voor verschillende vormen van zorg namelijk anders uitpakken. Het is aan de rechter om per specifieke situatie te bepalen of de hoogte van de vergoeding wel of geen hinderpaal vormt, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. Verzekeraars kunnen in hun polis dus een vergoedingspercentage van 50-60% opnemen, maar in concrete gevallen zou dit kunnen betekenen dat de rechter op een later moment oordeelt dat er sprake is van een hinderpaal en op dat moment dient de verzekeraar het vergoedingspercentage te verhogen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer