Over de LVVP

Over de verplichte vermelding van uw wachttijden

Over de verplichte vermelding van uw wachttijden

04-02-2016 Print

Van een aantal leden vernamen wij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezig is met een controle op de sinds 1 april jl. verplichte vermelding van wachttijden op praktijkwebsites. De NZa kan daarbij ook boetes opleggen, indien de aanpassingen niet tijdig plaatsvinden. De nieuwe 'regeling publicatie wachttijden' roept in de uitvoering echter nogal wat vragen op.

Wij begrijpen dat onze leden de nieuwe regelgeving ervaren als weer een extra administratieve last.

Er komt immers nogal wat kijken bij een correcte vermelding van de wachttijden: de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd, de differentiatie van beide wachttijden naar hoofddiagnosegroepen (in de gespecialiseerde ggz) en naar zorgverzekeraar en de combinatie van deze elementen. En elke maand een actualisatie van de gegevens.

Zo kan het voorkomen dat een zorgaanbieder op zijn website een wachttijd van een maand heeft gepubliceerd en dan bellen er diezelfde dag drie nieuwe patiënten. De eventuele wachttijd hangt dan onder meer weer af van waar iemand verzekerd is en op welke tijden de patiënt zal kunnen. In zeer urgente situaties kan de zorgaanbieder ervoor kiezen de patiënt in behandeling te nemen, terwijl hij dat in minder urgente gevallen niet zou doen. 

En wat moet men vermelden als men de praktijk aan het afbouwen is?

En wat te doen als men geen praktijkwebsite heeft? Is die verplicht?

En wat als men geen wachttijden hanteert, bijvoorbeeld vanwege een (tijdelijke) patiëntenstop?

 

Logische leidraad: het doel van de regeling

Hoewel de nieuwe regels complex zijn in de uitvoering, vereisen zij nu eenmaal toepassing in de praktijk. De manier waarop u dat doet, kan echter nogal uitmaken in de belasting. Doel is om duidelijkheid te verschaffen aan potentiële patiënten en hun verwijzers; een al te complexe uitwerking van de regels schiet dat doel voorbij. Als men bijvoorbeeld de praktijk aan het afbouwen is, volstaat de vermelding dat men geen nieuwe patiënten meer aanneemt en daarom geen wachttijden hanteert. Elke uitgebreidere vermelding zou verwarring kunnen wekken.
Het hebben van een praktijkwebsite is niet verplicht. In dat geval kan de vermelding van het telefoonnummer van de praktijk volstaan in bijvoorbeeld de zoekmachine van de LVVP, bij de verwijzer et cetera, aangevuld met schriftelijke informatie in de praktijk. Zo lang het voor patiënt en verwijzer maar duidelijk is.

De eerste constructie van meer uitgebreide informatie op de praktijkwebsite vereist inderdaad een tijdsinvestering, zeker in de gespecialiseerde ggz. Als die constructie overzichtelijk is, dan zou het bijhouden van de gegevens haalbaar moeten zijn.

Tot slot: de verplicht te vermelden tekst

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

houdt in dat de zorgverzekeraar een inspanningsverplichting heeft om de verzekerde bij een zorgaanbieder onder te brengen die snel tijd heeft om de patiënt in behandeling te nemen, als dat in uw praktijk niet mogelijk is.

 

Bij twijfel over een bepaalde situatie kunt u ons uiteraard mailen of bellen!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer