Over de LVVP

Overleg LVVP en ZN over onderscheid sectie II en sectie III kwaliteitsstatuut

Overleg LVVP en ZN over onderscheid sectie II en sectie III kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

De afgelopen periode hebben zich veel leden gemeld, die niet voldoen aan de criteria van sectie II (vrijgevestigden) – waarbij vooral het loondienstverband het struikelblok is – maar ook niet voldoen aan de eisen van sectie III (instellingen). Dit probleem is al eerder door de LVVP aangekaart, maar tot op heden was hier weinig gehoor voor. Nu de kwaliteitsstatuten worden ingediend bij MediQuest, wordt het probleem ook herkend en erkend door andere partijen.

Eerder was namelijk de suggestie, dat men in een dergelijke situatie maar moest ontvlechten of opschalen naar een instelling. In de praktijk blijken beide opties vaak echter niet mogelijk. Om te kunnen ontvlechten, moeten loondienstverbanden worden opgezegd en dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo leert de praktijk. Bovendien is dit veelal ook niet de wens. Daarbij ziet men het opzeggen van loondienstverbanden niet als een kwaliteitsimpuls, waar het kwaliteitsstatuut nu juist wel over zou moeten gaan.

De andere optie, het opschalen naar een instelling blijkt ook weerbarstig. Om een instelling te kunnen worden, dient men een WTZi-erkenning te krijgen voor medisch-specialistische zorg – dat is wat anders dan van rechtswege toegelaten zijn – en daarvoor dient er een psychiater aan de instelling verbonden te zijn. Los van het feit dat deze niet zomaar te vinden is, is het aantrekken van een psychiater niet direct van toegevoegde waarde voor een instelling die alleen generalistische basis-ggz levert. Ook voor de gespecialiseerde ggz is het aantrekken van een psychiater niet meteen logisch, omdat het kwaliteitsstatuut in sectie III de eis stelt van een psychiater en/of klinisch psycholoog. De WTZi sluit in die zin niet aan op het kwaliteitsstatuut. Kortom, veel aanbieders zijn in een gordiaanse knoop terechtgekomen.

 

ZN en LVVP gaan op zoek naar een passende oplossing
De LVVP heeft tot nu toe veel pogingen ondernomen om een oplossing te vinden voor deze leden, die feitelijk tussen sectie II en sectie III in vallen. Recentelijk vonden wij gehoor bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die het probleem onderkent en bereid blijkt om met ons op zoek te gaan naar een passende oplossing. Mocht u een praktijk hebben met een loondienstconstructie en u twijfelt over ontvlechten of opschalen, dan kunt u de uitkomsten van ons overleg afwachten. We verwachten rond 1 oktober duidelijkheid te hebben. We houden u op de hoogte!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer