Over de LVVP

Overleg over de jaarverantwoording in de jeugd-ggz

Overleg over de jaarverantwoording in de jeugd-ggz

04-02-2016 Print

Met de nieuwe Jeugdwet zijn zorgaanbieders in de jeugd-ggz verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit gebeurt middels de jaarverantwoording jeugd, die is bedoeld om de transparantie van de jeugdhulp in de Jeugdwet te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen door harmonisering van verantwoordingsvragen. Het aanleveren van deze verantwoording zorgt echter voor veel problemen bij en vragen van vrijgevestigde professionals. Solopraktijken (die als natuurlijk persoon jeugd-ggz bieden) zijn in de Jeugdwet vrijgesteld van deze verplichting.

Van leden met een anders dan solistisch georganiseerde jeugd-ggz-praktijk ontvingen wij signalen dat zij de jaarverantwoording als een extra administratieve last ervaren, naast de aanlevering van gegevens aan het CBS en aan de gemeenten. De formats lijken niet afgestemd op zorgaanbieders die in een vrijgevestigde praktijk werkzaam zijn, waardoor het invullen van de jaarverantwoording arbeidsintensief is. Bovendien worden kleine zorgaanbieders met extra kosten geconfronteerd.

We hebben dit dan ook schriftelijk gemeld bij het CIBG. Inmiddels zit de LVVP samen met NVvP, NIP en NVO rond de tafel met VWS en CIBG om een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Zodra hier concreet meer over te melden is, informeren we u hierover. In de tussentijd verzoeken wij u om concrete knelpunten en problemen rondom de jaarverantwoording jeugd te melden bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer