Over de LVVP

Overzicht zorgcontractering 2016 op Mijn LVVP

Overzicht zorgcontractering 2016 op Mijn LVVP

04-02-2015 Print

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben de digitale portal voor het contract van 2016 voor de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz opengesteld voor vrijgevestigde ggz-aanbieders. De komende weken vullen wij ons contractenoverzicht met alle informatie over de zorgcontractering voor 2016. Deze kunt u binnenkort raadplegen via het ledendeel van onze site. Over een aantal onderwerpen is de LVVP met verzekeraars nog in overleg. Het gaat dan bijvoorbeeld om specifieke informatie, zoals het keurmerk dat CZ hanteert voor een hogere opslag op het NZa-tarief. In een volgende nieuwsbrief kunnen wij hier meer over zeggen.

Menzis

Van Menzis weten wij dat de zorgverzekeraar controles uitvoert over contractjaar 2015. Zo worden leden steekproefsgewijs gevraagd om een bewijs van het LVVP-lidmaatschap aan te leveren. Dat hebt u deze week inmiddels van ons ontvangen. Ook vraagt Menzis bij een aantal leden naar een bewijs van visitatie door de LVVP in 2014 of dat u kunt aantonen dat u in 2015 door de LVVP wordt gevisiteerd. Vanwege de in de statuten vastgelegde verplichting tot een vijfjaarlijkse visitatie voor onze leden, hebben wij Menzis laten weten dat een tweejaarlijkse visitatie niet haalbaar is. Het overleg hierover is nog gaande; in een volgende nieuwsbrief hierover meer.

Instellingscontract voor vrijgevestigden

Wij informeerden u al eerder over het feit dat Achmea en De Friesland nu ook een aantal vrijgevestigde groepspraktijken gaan beschouwen als instelling.  Deze praktijken kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor een instellingscontract. Wij blijven ook voor deze leden de belangen behartigen. Om hen op adequate wijze te kunnen faciliteren, hebben wij een advocatenkantoor gevraagd om uitleg, interpretatie en advies. We verwachten deze informatie op korte termijn en zullen die vervatten in een handzaam document. De inzet van de LVVP zal daarbij zijn om het verantwoordingsregime voor vrijgevestigden die worden gedwongen een instellingscontract aan te gaan proportioneel te laten zijn. Het moge namelijk duidelijk zijn dat aan een groepspraktijk, die nu dus vaak een instellingscontract moet sluiten, niet dezelfde eisen kunnen worden gesteld als aan een ggz-instelling. Verder wil de LVVP graag bereiken dat de verschillende zorgverzekeraars hierin dezelfde definitie hanteren. Wij stellen nu vast dat de verschillende definities die zorgverzekeraars hanteren voor een vrijgevestigde met een instellingscontract tot grote administratieve lasten leidt.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer