Over de LVVP

Overzichten bevoorschotting en akte van cessie aangevuld

Overzichten bevoorschotting en akte van cessie aangevuld

20-01-2022 Print

Welke zorgverzekeraars staan de akte van cessie toe in 2022 en welke niet? En hoe gaan de verschillende zorgverzekeraars in 2022 om met bevoorschotting? De LVVP heeft de beide overzichten hiervan geactualiseerd (alleen voor leden).

Akte van cessie
Als u met (bepaalde) zorgverzekeraars geen contract heeft, werkt u wellicht met een akte van cessie. Echter, vanaf 1 januari 2019 heeft het merendeel van de grote verzekeraars deze verboden. Enkele verzekeraars zijn hier weer van teruggekomen en staan de akte van cessie toch toe. Een actueel overzicht per zorgverzekeraar vindt u op het tabblad ‘akte van cessie’ in het contractenoverzicht 2022, te vinden op Mijn LVVP.

Regeling omtrent bevoorschotting per zorgverzekeraar
In onze nieuwsbrief meldden we eerder, dat de LVVP in gesprek is gegaan met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een regeling te treffen voor bevoorschotting. Het is namelijk vanaf 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de verleende zorg te declareren. Door de harde afkap kunt u wel de verleende zorg tot en met 31 december 2021 declareren; dit zorgt in veel gevallen voor voldoende ‘vet op de botten’. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij dat niet het geval is.

De regeling van Zorgverzekeraars Nederland is generiek: ZN geeft aan dat hun leden, de zorgverzekeraars, nu zo snel mogelijk concreet invulling zullen geven aan hun eigen liquiditeitsbeleid en dat zij dit via hun website aan de ggz-sector communiceren. Hun beleid zal voor wat betreft de vrijgevestigden moeten voldoen aan de door ZN benoemde minimale branche inzet.

De LVVP heeft navraag gedaan bij de verschillende verzekeraars en een overzicht gemaakt van de verschillende regelingen. Het overzicht is inmiddels compleet en te vinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

Vragen over het zorgprestatiemodel? Lees deze speciale editie van de nieuwsbrief!

In deze speciale editie van de LVVP-nieuwsbrief behandelen we een heel aantal veel gestelde vragen over het zorgprestatiemodel. Het LVVP-bureau ...

Lees meer

Welk zorgvraagtype moet in welk echelon behandeld worden?

De LVVP krijgt veel vragen van leden over de zorgvraagtypering en hoe dit zich verhoudt tot het regiebehandelaarschap en tot ...

Lees meer