Over de LVVP

Parallelle trajecten in het zorgprestatiemodel

Parallelle trajecten in het zorgprestatiemodel

03-02-2022 Print

De LVVP krijgt veel vragen over het artikel ‘Wat zijn de regels voor parallelle trajecten?’ dat in de nieuwsbrief van 20 januari jl. gepubliceerd is. Zoals we al schreven: parallelle trajecten worden door de regelgeving niet uitgesloten. De regels geven hierover onvoldoende duidelijkheid. Ons advies is en blijft daarom: blijf doen wat u altijd al deed.

Als een patiënt meerdere diagnoses heeft, kan deze op verschillende plekken in behandeling zijn voor verschillende diagnoses. De regels sluiten dat niet uit. De vraag is echter: is dat altijd verstandig voor de patiënt? De patiënt is en blijft één persoon en verschillende problematieken hangen vaak met elkaar samen. Als u de patiënt behandelt voor een depressie, dan kan deze patiënt elders in behandeling zijn voor een borderline stoornis, maar dan is wel van belang hoe u als zorgverleners de zorg dan op elkaar afstemt. Weet u wat er in de behandeling elders gebeurt? Hoe beïnvloedt dat uw behandeling van deze patiënt? Heeft u onderling duidelijke afspraken gemaakt over de verschillende verantwoordelijkheden? Dit zijn vragen die u samen met de patiënt en in overleg met de andere zorgaanbieder (mits toestemming van de patiënt!) moet afstemmen. Let ook op of hierover eisen zijn opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars.

Let op: parallelle trajecten bij één hulpverlener zijn NIET mogelijk. Er geldt één zorgtrajectnummer, ook als een patiënt bij u in behandeling is voor meerdere diagnoses.

Parallelliteit farmacotherapie
Onder de oude bekostiging was er een uitzondering voor de psychiater die op de dezelfde diagnose medicatie voorschrijft; dit werd ‘parallelliteit farmacotherapie’ genoemd. In de nieuwe beleidsregels van de NZa vinden we hierover geen regels terug. Ook zorgverzekeraars kunnen hieraan eisen stellen, maar ook in de contracten vinden we hierover niets terug. De regels geven hierop dus geen antwoord. Ook hier is het uitgangspunt, zoals we wel vaker adviseren: doe wat u altijd al deed. Maar zorg ook hier voor goede zorginhoudelijke afstemming met de psychiater (mits toestemming van de patiënt).

Ook interessant

Datum voorwaarde LOGO-verklaring aangepast naar 31 december 2022

De basispsycholoog staat op de lijst ‘overige beroepen’ in het zorgprestatiemodel. Deze kan dus ingezet worden, maar alleen als de ...

Lees meer

Wat is de deadline voor de facturen van de harde afkap?

Alle behandelingen die op 31 december 2021 nog niet afgerond waren en dus in 2022 doorlopen, zijn per 31 december 2021 hard afgekapt. Dat wil ...

Lees meer