Over de LVVP

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

03-05-2018 Print

Zoals we eerder meldden is in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd voor de behandeling met farmacotherapie. Als de aanbieder in de g-ggz geen behandelaar is -of in dienst heeft- die bevoegd is om medicatie voor te schrijven, dan mag een andere zorgaanbieder onder dezelfde primaire diagnose voor dezelfde patiënt farmacotherapie parallel in rekening brengen. Let op: dit mag alleen in de g-ggz! Voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) is dit niet toegestaan.

 

Parallelliteit farmacotherapie in de gespecialiseerde ggz

Voor de gespecialiseerde ggz is per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd met de benaming ‘uitzondering parallelliteit farmacotherapie’. De aanbieder van de farmacotherapie -meestal de psychiater- hoeft dan niet langer gebruik te maken van onderlinge dienstverlening. Op deze manier kunnen beide aanbieders apart een dbc declareren. Dit is niet verplicht; in plaats van parallelliteit kan ook zoals voorheen gebruik gemaakt worden van onderlinge dienstverlening.

 

Parallelliteit binnen de generalistische basis-ggz niet toegestaan

Deze parallelliteit is niet toegestaan in de gb-ggz: farmacotherapie kan hier dus niet middels een aparte dbc geopend/gedeclareerd worden door een psychiater (met dezelfde diagnose). Zowel binnen de gb-ggz als binnen de g-ggz is het uitgangspunt dat er sprake is van integrale prestaties. Dat wil zeggen: alles wat nodig is voor de behandeling zit in het product danwel de dbc, inclusief de medicijnen. In de g-ggz is farmacotherapie parallel declarabel en mogen er parallel aan elkaar twee dbc’s open staan voor dezelfde diagnose. Bij dbc’s wordt de tijd die aan verschillende activiteiten wordt besteed, gedeclareerd. Op de ene dbc wordt de activiteit farmacotherapie geregistreerd en op de andere dbc de tijd die aan de overige activiteiten is besteed. In de gb-ggz wordt geen tijd voor verschillende activiteiten geschreven; er kunnen enkel hele prestaties (producten) gedeclareerd worden. Als in de gb-ggz parallelliteit toegestaan zou zijn, dan geldt dit dus voor de hele prestatie en zou er sprake zijn van dubbele bekostiging. Dat kan dus niet.

 

Parallelliteit tussen gb-ggz en g-ggz ook niet toegestaan

Hetzelfde geldt voor het openen van een dbc farmacotherapie naast een product in de gb-ggz. Ook dit is niet toegestaan. Op deze manier zouden namelijk onderdelen van de prestaties uit de gb-ggz ‘overgeheveld’ worden naar de gespecialiseerde ggz. Daarbij geldt een soortgelijke redenering als voor het verbod op parallelliteit binnen gb-ggz: het zou leiden tot dubbele bekostiging. Het voorschrijven van medicijnen aan patiënten in de gb-ggz moet dus nog steeds via onderlinge dienstverlening geregeld worden.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer