Over de LVVP

Patiënten waarderen hun zorgaanbieder op ZorgkaartNederland

Patiënten waarderen hun zorgaanbieder op ZorgkaartNederland

04-02-2015 Print

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft in 2009 ZorgkaartNederland gelanceerd, een website waar patiënten die in Nederland zorg ontvangen van een BIG-geregistreerd zorgaanbieder een waardering kunnen plaatsen over hun zorgaanbieder of diens praktijk. Tevens biedt de website een onafhankelijk overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alle reguliere zorgsectoren zijn in ZorgkaartNederland verwerkt, zo ook ‘psychologiepraktijken en psychotherapiepraktijken’, waar onze leden onder vallen.

Het doel van ZorgkaartNederland is: zoek, vind en waardeer een zorgaanbieder. Zo kunnen nieuwe patiënten mede op basis van andere ervaringen een zorgaanbieder zoeken. Een standaard vermelding is gratis.

 

Hoe werkt het voor patiënten?
Als een patiënt een waardering over een zorgaanbieder wil geven dan zoekt hij op Zorgkaart Nederland.nl naar de betreffende zorgaanbieder en klikt vervolgens naast de adresgegevens op de knop ‘waardeer’. De patiënt geeft zijn mening op een schaal van 1-10 over afspraken, behandeling, omgang medewerkers, informatie, luisteren en de accommodatie. Ook is het mogelijk om aan te geven voor welke aandoening hij is behandeld of in behandeling is. De meest voorkomende DSM-classificaties zijn in het systeem opgenomen. In de laatste velden kan de patiënt aangeven of hij de behandelaar aanbeveelt aan derden en hij moet een korte toelichting op zijn waardering geven.

Nadat de patiënt zijn waardering heeft ingezonden, krijgt hij een e-mail waarmee de inzender wordt geverifieerd. Vervolgens wordt de waardering getoetst aan de gedragscode en door de onafhankelijke redactie online geplaatst. Om de e-mail te kunnen sturen, wordt de patiënt gevraagd om zijn e-mailadres en naam in te vullen. Deze gegevens zijn alleen bij de redactie van ZorgkaartNederland bekend en worden niet bekendgemaakt aan de zorgaanbieder of zorginstelling. Alleen in overleg met beide partijen en na toestemming van de indiener worden partijen met elkaar in contact gebracht.

 

Hoe werkt het voor zorgaanbieders?
Op dit moment zijn er bij ZorgkaartNederland.nl 2142 psychologische en psychotherapiepraktijken bekend. Nog niet alle ggz-zorgaanbieders zijn dus opgenomen in het systeem. U kunt zich als zorgaanbieder zelf aanmelden om opgenomen te worden op ZorgkaartNederland.nl en ook de patiënt kan dit doen. De beoordeelde praktijken/behandelaren hebben momenteel een gemiddelde score van 8,4.
Elke beoordeling (waardering) wordt geplaatst, behalve als deze niet voldoet aan de gestelde gedragscode. De NPCF hanteert geen onderdrempel van het aantal waarderingen voordat deze zichtbaar zijn. Volume zorgt ervoor dat lage scores uitmiddelen in de gemiddelde score. Voor praktijken geldt dat vanaf 30 waarderingen de cijfers statistisch betrouwbaar worden, wat zichtbaar is in de kleur van de score: die verandert van grijs naar zwart. Tevens wordt aangegeven waar patiënten eventuele klachten kunnen melden. Hier heeft ZorgkaartNederland geen rol in.

Zorgaanbieders kunnen, net als alle bezoekers van de site, de waarderingen raadplegen. Als zorgaanbieder kunt u reageren op elke waardering. Het is niet mogelijk om uw praktijk van de website te verwijderen, aangezien de website ten behoeve van de keuzemogelijkheid van patiënten een zo compleet mogelijk overzicht van zorgaanbieders wil bieden. Indien er een negatieve waardering wordt geplaatst, adviseert de NPCF om hier altijd op te reageren. Op die manier geeft u te kennen op de hoogte te zijn van de beoordeling en u kunt bijvoorbeeld aangeven het vervelend te vinden dat de betrokken patiënt e.e.a. zo heeft ervaren. Ook biedt de NPCF een bemiddelingsfunctie aan: zij kunnen de zorgaanbieder en de patiënt met elkaar in contact brengen. 

 

Toolkit voor zorgaanbieders

De patiëntenfederatie NPCF heeft een toolkit met informatie voor zorgaanbieders over ZorgkaartNederland. Deze toolkit biedt veel feitelijke informatie over o.a. de werkwijze van ZorgkaartNederland, de gedragscode en de werking van de redactie.

 

Gratis standaard basisvermelding
De standaard basisvermelding van praktijken en zorgaanbieders is gratis. Het plaatsen of raadplegen van een beoordeling is ook kosteloos. Dat geldt eveneens voor plaatsing van een ‘wederhoorreactie’ door de zorgaanbieder. De redactieraad controleert eerst of de reactie daadwerkelijk van de zorgaanbieder zelf komt.  
Daarnaast biedt ZorgkaartNederland een pakket waarmee u de waarderingen kunt monitoren: u krijgt inzicht in de geplaatste waarderingen, de mogelijkheid om uw praktijk optimaal onder de aandacht te brengen door een profielpagina en de mogelijkheid om actief waarderingen van uw eigen patiënten uit te vragen. Voor meer informatie, klik hier.

 

Verplichting vanuit de Wkkgz
In de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bent u vanaf 1 januari 2016 verplicht om de patiënt op diens verzoek te informeren over ervaringen van andere patiënten. ZorgkaartNederland kan hieraan een bijdrage leveren. U kunt uw patiënten echter ook de CQ-index, of de GGZ-thermometer laten invullen; de geaggregeerde rapportages kunnen u helpen om de patiënt goed te informeren.  

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer