Over de LVVP

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

04-02-2016 Print

“Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan?” Die vraag stellen Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz aan hun leden en aan iedereen die er iets van wil zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg.

De drie koepels zijn een actie begonnen op internet. Ze vragen patiënten naar hun ervaringen met privacy in de zorg. Sturen zorgverleners de gegevens van patiënten zomaar rond naar anderen? Is de patiënt wel eens onder druk gezet om zijn dossier met anderen te delen? Weet hij of zij waar de gegevens zijn geregistreerd en wie er zicht op heeft? En hoe staat het met de privacy van kinderen?

De drie koepels willen ook weten of patiënten wel eens hebben geklaagd over een gebrek aan privacy en wat er vervolgens met die klacht is gedaan.

 

Privacy in de zorg is een gevoelig punt omdat patiënten zich vaak afhankelijk voelen van zorgverleners en dus mogelijk sneller geneigd zijn om toestemming te geven om hun gegevens uit te wisselen, ook als ze dat eigenlijk niet willen. De (anonieme) resultaten van het onderzoek worden door de drie koepels gebruikt bij hun beleid. Klik hier voor een kijkje in de vragenlijst.

 

Privacy van zorg en patiëntveiligheid krijgen ook bij de LVVP de nodige aandacht. De daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving is vervat in de LVVP-kwaliteitscriteria, die de basis vormen voor de visitatie die voor LVVP-leden verplicht is. LVVP-leden kunnen hun praktijk via een speciale vragenlijst doorlichten op beveiliging van gegevens en krijgen korting op het gebruik ervan. 

Daarnaast zijn we voortdurend alert op de borging van persoonsgegevens in patiëntendossiers en op verwijsbrieven bij de controles die zorgverzekeraars uitvoeren. Immers, pas in een vergevorderd stadium van materiële controle is inzage in privacygevoelige informatie toegestaan. Last but not least heeft de LVVP bewerkstelligd dat bij een formele controle op verwijsbrieven door een zorgverzekeraar alle persoonsgegevens van de patiënt verwijderd dienen te worden.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer