Over de LVVP

Patiënten hebben medio 2020 recht op elektronisch inzage en afschrift medische gegevens

Patiënten hebben medio 2020 recht op elektronisch inzage en afschrift medische gegevens

16-05-2019 Print

Medio 2020 heeft elke Nederlander het recht op een (kosteloos) elektronisch afschrift van zijn eigen medische dossier. Omgekeerd betekent dit dat zorgaanbieders die inzage mogelijk dienen te maken. Hiervoor wordt het zogenaamde VIPP ontwikkeld: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. De LVVP is betrokken bij de ontwikkeling van het VIPP voor vrijgevestigden. Na een offertetraject met drie partijen is Arteria Consulting gekozen om het VIPP voor vrijgevestigden te begeleiden.

Patiënten moeten meer regie krijgen over en inzicht in de eigen zorg. Daarom hebben cliënten vanaf medio 2020 recht om via de computer, tablet of smartphone de eigen medische gegevens in te zien. Om dit te realiseren werkt onder andere een aantal ziekenhuizen aan het VIPP: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Maar ook voor instellingen in de ggz is er een vergelijkbaar programma. En nu wordt er dus ook voor vrijgevestigden in de ggz een VIPP ontwikkeld.

Recht op elektronisch afschrift en inzage

De patiënt heeft recht op (gratis) elektronische inzage in zijn dossier en recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat het elektronisch uitwisselingssysteem dat hij gebruikt, vastlegt wie de gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze heeft ingezien (logging). Dat staat in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die in juli 2017 in werking is getreden. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van de Rijksoverheid.

Welke begrippen zijn hierbij van belang?

  • VIPP: versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Mogelijk kent u het programma al voor de ziekenhuizen en de ggz-instellingen. Een vergelijkbaar programma zal opgezet worden voor andere onderdelen van de zorg, waaronder de vrijgevestigden binnen de ggz.
  • Zibs: zorginformatiebouwstenen. Zib’s zijn gestandaardiseerde blokjes informatie die in het zorgproces gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens en gebruikte medicatie. Door de zorginformatie te standaardiseren in hapklare brokjes, kan de informatie gebruikt worden in de PGO van de patiënt. De patiënt kan de informatie desgewenst weer delen met een andere zorgaanbieder.
  • Pgo: persoonlijke gezondheidsomgeving. Een pgo is een website of app, waarin mensen informatie over hun eigen gezondheid bij kunnen houden en actief aan de slag kunnen met hun gezondheid. Men kan de medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. Op deze manier houdt men grip op de eigen gezondheidsgegevens.
  • Medmij: de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en gezondheidsprofessionals. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan het ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek.

 

Belangrijke aandachtspunten voor de LVVP
Zoals gezegd is de LVVP betrokken bij de ontwikkeling van het VIPP voor vrijgevestigden binnen de ggz. Twee onderdelen hebben daarbij onze bijzondere aandacht: de veiligheid van het systeem en (het beperkt houden van de) administratieve lasten. Hier zult u de komende tijd meer van gaan horen. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

Nieuwe LVVP-handreiking over verstrekken van dossier en/of informatie aan advocaat

De advocaat van uw patiënt vraagt om een kopie van diens dossier. Of de advocaat vraagt om informatie over ...

Lees meer

De Amersfoortse hanteert geen machtigingenbeleid bij ongecontracteerde vrijgevestigden

Meerdere leden hebben de LVVP gebeld omdat ze als niet-gecontracteerden van labels onder de a.s.r. groep (De Amersfoortse ...

Lees meer