Over de LVVP

Persbericht: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering

Persbericht: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering

08-03-2018 Print

De contracteerbereidheid onder vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten neemt af. Met name de krappe omzetplafonds werken beperkend op de capaciteit. Daarnaast leiden ze tot lange aanmeldwachttijden. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP onlangs onder haar leden hield. Verzekeraars die hun zorgplicht serieus nemen en ook in de toekomst voldoende kwalitatief verantwoorde zorg willen inkopen, zullen hun contracten aantrekkelijker moeten maken voor ggz-aanbieders. Bekijk hier de bijbehorende factsheet. Lees ook het artikel in Medical Facts.

Selectief contracteren neemt toe

Van elke 10 respondenten zijn er 7 bereid om een contract te sluiten met zorgverzekeraars. Over de afgelopen 3 jaar neemt de contracteerbereidheid van vrijgevestigde ggz-aanbieders af. Verzekeraars die niet met een aantrekkelijk aanbod komen, contracteren minder: nog maar de helft van de respondenten accepteert een dergelijk contract. Het aantal LVVP-leden dat er voor 2018 voor kiest om géén contracten met verzekeraars te sluiten, neemt toe ten opzichte van 2016 en 2017.

 

Krappe omzetplafonds leiden tot lange wachttijden

Bij de keuze of, en zo ja, met welke zorgverzekeraar(s) zij contracten sluiten, kijken leden o.a. naar de hoogte van de omzetplafonds, de gehanteerde tarieven, welke aanvullende eisen verzekeraars stellen en welke beperkingen ze opleggen. Vooral de krappe omzetplafonds worden als beperkend ervaren. 2 op de 3 respondenten hanteerden in 2017 een patiëntenstop: de helft hiervan wijt dit (mede) aan de krappe omzetplafonds. Ggz-aanbieders worden door de omzetplafonds gedwongen om mensen op de wachtlijst te zetten. (Zie ook het volgende artikel uit de Gelderlander in deze nieuwsbrief.)

 

Behandelcapaciteit wordt niet volledig benut

1 op de 5 respondenten zou meer willen werken als er geen omzetplafond zou zijn. Er is dus sprake van onbenutte behandelcapaciteit. Deze bedraagt, voor elk echelon afzonderlijk, per behandelaar zo’n 6 behandeluren per week. De omzetplafonds werken dusdanig beperkend dat een deel van de respondenten capaciteit laat liggen: ze willen wel meer patiënten behandelen, maar ze mogen niet. Het gevolg is dat de aanmeldwachttijden oplopen.

 

Maak contracten aantrekkelijker

De LVVP heeft er meermaals op gewezen dat er sprake is van complex inkoopbeleid door diverse zorgverzekeraars. Ondanks de roep om vereenvoudiging is het er inhoudelijk niet eenvoudiger op geworden. De gevolgen zijn velerlei: juridisering van de relaties, toename van kosten, toename van (tussentijdse) administratieve verplichtingen en steeds wisselende voorwaarden. Er is sprake van selectieve inkoop en contractering, waardoor het collectieve karakter van het stelsel onder druk komt te staan. Dit komt ggz-patiënten niet ten goede. Het is in het belang van verzekeraars zelf om de zorgplicht jegens hun verzekerden serieus te nemen en ook in de toekomst voldoende zorg in te kopen. Om zichzelf hierbij niet in de vingers te snijden, zullen zij hun contracten aantrekkelijk en simpel moeten maken voor ggz-aanbieders.

Ook interessant

Weet u nog …

Weet u nog dat u als LVVP-lid gratis gebruik kunt maken van een speciale website waarop u direct kunt zien ...

Lees meer

Mini-enquête over schade na ontgroening

Recentelijk was er in de media weer aandacht voor opvallende ontgroeningspraktijken. Het is gebleken dat er binnen deze ontgroeningen soms ...

Lees meer