Over de LVVP

PGGM voor vrijgevestigde psychotherapeuten?

PGGM voor vrijgevestigde psychotherapeuten?

04-02-2007 Print

Binnenkort gaat het NVVP-bestuur overleg voeren met het pensioenfonds voor de ggz, het PGGM.

Doel van dit overleg is te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een collectieve
pensioenvoorziening te treffen voor NVVP-leden. Bijvoorbeeld voor het dichten van het pensioengat
voor leden die in een eerder stadium in een ggz-instelling werkten. Het bestuur wil de behoefte
peilen aan een dergelijke voorziening. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit laten weten via
info@lvvp.info. PGGM heeft reeds aangegeven bezig te zijn met een wijziging in de wet- en regelgeving
ten gunste van onder meer vrijgevestigde psychotherapeuten en is in principe geïnteresseerd in
deelname vanuit de NVVP. Binnenkort vindt het eerste overleg plaats.

Ook interessant

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Lees meer

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op ...

Lees meer