Over de LVVP

Pia Dijkstra bezoekt ggz-praktijk van Arnoud van Buuren

Pia Dijkstra bezoekt ggz-praktijk van Arnoud van Buuren

04-02-2015 Print

Op 2 februari ontving LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren Tweede Kamerlid Pia Dijkstra in zijn psychotherapiepraktijk in Leiden. Tijdens dit werkbezoek informeerde hij het D66-fractielid over de kernwaarden van vrijgevestigden, de kwaliteitscriteria van de LVVP, over visitatie, intervisie en ROM. Ook is er uitgebreid gesproken over de knelpunten die de vrijgevestigde ggz-professional ervaart vanwege het werken met omzetplafonds. Pia Dijkstra had een goed luisterend oor voor de gevolgen die dit verzekeraarsbeleid heeft voor patiënten.

Een ander onderwerp dat uitvoerig aan de orde kwam, is artikel 13 van de Zvw. D66 is een van de partijen die voorstander is van de wetswijziging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden heeft Arnoud de te verwachten gevolgen besproken, mocht de wetswijziging worden doorgevoerd terwijl niet aan de randvoorwaarden is voldaan zoals afgesproken in het bestuurlijk akkoord. De gevolgen die Arnoud schetste, waren een eyeopener voor Pia Dijkstra. Zij gaf dan ook aan hierover na te zullen denken.

 

Tot slot is er gesproken over de status van het bestuurlijk akkoord. Arnoud heeft verslag gedaan van het gesprek dat hij samen met andere overlegpartijen heeft gehad met de minister. D66 en andere Kamerleden zijn formeel nog niet door de minister op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het bestuurlijk akkoord. Pia gaf aan dit onderwerp met interesse te volgen en hierover graag geïnformeerd te worden door de LVVP. Zij heeft inmiddels een afschrift ontvangen van de brief die wij op 3 februari aan de minister zonden. (Zie de informatie daarover elders in deze nieuwsbrief.)
Kortom, het was een prettig en zinvol werkbezoek!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer