Over de LVVP

Pilot psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Pilot psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

06-09-2018 Print

10 tot 20 procent van de (ex-)kankerpatiënten heeft aanpassingsproblemen. Deze groep wordt nu vaak niet optimaal behandeld. Tijdelijke vergoeding moet uitwijzen of gespecialiseerde zorg terug kan in het basispakket. Daarvoor startte het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) per 1 maart 2018 een pilot. Meedoen als behandelaar? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen.

Wat houdt de pilot in?

Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten met aanpassingsproblemen? Hoe groot is de groep patiënten die in aanmerking komt voor een behandeling? En is vroegtijdig signaleren en behandelen van deze patiënten kosteneffectief? De tijdelijke vergoeding (gedurende 2 jaar vanaf 1 maart 2018) brengt antwoorden op deze vragen in kaart. Zo moet duidelijk worden of een structurele vergoeding vanuit de basisverzekering zinvol is. In totaal kunnen 8.000 patiënten psychologische zorg ontvangen. De behandeling van deze patiënten wordt tijdelijk volledig vergoed, dus zonder eigen bijdrage of gebruik van het eigen risico.

 

Hoe kunt u meedoen als behandelaar?

Om mee te kunnen draaien in de pilot als behandelaar moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo dient u BIG-geregistreerd te zijn en dient u ingeschreven te staan in het deskundigenbestand van het IKNL. Voorwaarde hiervoor is onder andere dat u de postmasteropleiding psychosociale oncologie (RINO groep) hebt gevolgd. Voor snelle beslissers: de inschrijving voor de eerstvolgende opleiding sluit op 14 september a.s. De opleiding start op 12 oktober 2018.

 

Meer weten?

De LVVP heeft alles in een informatieblad (download) voor u op een rijtje gezet. Kijk ook op de site van ZonMw voor meer informatie.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer