Over de LVVP

Platform voor versnelling in de jeugdsector voordejeugd.nl gelanceerd

Platform voor versnelling in de jeugdsector voordejeugd.nl gelanceerd

21-11-2019 Print

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waaraan professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de komende jaren hebben gecommitteerd. Om dit doel te bereiken, gaan zij actief samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Om te laten zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor jeugd, is een platform opgezet: www.voordejeugd.nl.

Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisinstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede voorbeelden in de praktijk. Met het doel dilemma’s en knelpunten weg te nemen die professionals en gemeenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen, praktische oplossingen te vinden voor vaak taaie vraagstukken en van elkaar te leren in de praktijk. Zo draagt het platform Voordejeugd.nl bij aan een lerend jeugdstelsel. In het belang van kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben.

Help mee
Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar Voordejeugd.nl en ontdek wat u zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in uw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef u op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen u graag verder. Via de Voordejeugd.nl kunt u ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land
beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

Ook interessant

In drie jaar tijd 140 vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders minder

Op 18 november jl. sprak de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’. Aanleiding voor dit onderzoek was een motie ...

Lees meer

E-learning voor de gespecialiseerde ggz vernieuwd

De e-learningmodule van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft u snel inzicht in de algemene werking van de dbc-systematiek. De NZa ...

Lees meer