Over de LVVP

Praktijkwaarneming en aanleveren wachttijden tijdens uw vakantie

Praktijkwaarneming en aanleveren wachttijden tijdens uw vakantie

18-07-2019 Print

Gaat u met vakantie? Zorg dan dat u de praktijkwaarneming goed geregeld hebt. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst praktijkwaarneming. Overigens is een vereiste uit het kwaliteitsstatuut dat u altijd beschikt over een waarnemer die patiënten van u kan overnemen op het moment dat u onverwachts uitvalt. Tijdens uw vakantie is het aanleveren van wachttijdgegevens wellicht niet altijd mogelijk. We hebben dit bij Vektis gemeld en adviseren u na uw vakantie weer te starten met het aanleveren van wachttijdgegevens.

De verplichting om goede zorg te verlenen -en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt- brengt met zich mee dat u als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of -als u parttime werkt- op uw wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut, de LVVP-kwaliteitscriteria en onze voorbeeldovereenkomst voor praktijkwaarneming gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling. Zo dient een waarnemer zelf aangesloten te zijn op een klachten- en geschillenregeling. NB: aspirant- en belangstellende leden van de LVVP, vallen niet onder de klachten- en geschillenregeling.

Aanmelden wachttijdgegevens in de vakantie
Ook in de vakantie bent u verplicht gegevens over wachttijden bij Vektis aan te leveren. We hebben aan Vektis kenbaar gemaakt dat dit tijdens de vakantieperiode niet altijd mogelijk is. Zorg er in ieder geval voor dat u bij terugkomst weer begint met aanleveren van wachttijdgegevens.

 

Ook interessant

Website Kiezen in de ggz wordt doorontwikkeld

De website Kiezen in de ggz is ruim een half jaar online. De website wordt beheerd en verder ontwikkeld door ...

Lees meer

Geen handtekening nodig onder behandelplan

In de praktijk wordt vaak aan een patiënt gevraagd om een zogenoemde ‘natte’ handtekening te zetten onder het behandelplan. ...

Lees meer