Over de LVVP

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

05-07-2018 Print

Gaat u met vakantie? Zorg dan dat u de praktijkwaarneming goed geregeld hebt. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst praktijkwaarneming. Aanleveren van wachttijdgegevens tijdens uw vakantie is wellicht niet altijd mogelijk. We hebben dit bij Vektis gemeld en adviseren u na uw vakantie weer te starten met het aanleveren van wachttijdgegevens.

De verplichting om goede zorg te verlenen -en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt- brengt met zich mee dat u als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of -als u parttime werkt- op uw wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut, de LVVP-kwaliteitscriteria en onze voorbeeldovereenkomst voor praktijkwaarneming gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.

 

Aanmelden wachttijdgegevens in de vakantie
Ook in de vakantie bent u verplicht gegevens over wachttijden bij Vektis aan te leveren. We hebben aan Vektis kenbaar gemaakt dat dit tijdens de vakantieperiode niet altijd mogelijk is. Zorg er in ieder geval voor dat u bij terugkomst weer begint met aanleveren van wachttijdgegevens.

Ook interessant

Duidelijkheid nodig over opeenvolgende producten generalistische basis-ggz

Zorgverzekeraars passen de beleidsregels voor opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) op heel verschillende manieren toe. De LVVP zette ...

Lees meer

Wachttijden, omzetplafonds en contractering

Zoals u weet, zijn ggz-aanbieders sinds 1 januari 2018 verplicht hun wachttijden maandelijks aan te leveren bij Vektis. Vrijgevestigde zorgaanbieders lopen hierbij ...

Lees meer