Over de LVVP

Privacy app jeugd vernieuwd

Privacy app jeugd vernieuwd

06-09-2018 Print

De Privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is aangepast aan de AVG en er is informatie toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy.

De Privacy App Jeugd is een initiatief van twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-ggz, wijkteams en gemeente.

 

Informatie voor jongeren, jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers

De eerste versie van de Privacy App Jeugd werd najaar 2017 gelanceerd. Deze versie bevatte uitsluitend informatie voor de jongeren zelf. Zij vinden in de app antwoord op vragen als ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’.

 

In januari werd informatie toegevoegd voor jeugdhulpverleners en nu ook voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-ggz, jeugd- en huisartsen, medewerkers van wijkteams en centra voor jeugd en gezin, sociaal werk, en medewerkers van gemeentelijke jeugdteams. Zij vinden in de app antwoord op vragen als ‘Welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?’ ‘Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen?’ en ‘In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of in de Verwijs Index Risicojongeren?’

 

Informatie voor ouders en medewerkers van Veilig Thuis volgt nog
De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast zullen ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie kunnen vinden in de app.

 

Download instructie
De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten. De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

 

Initiatiefnemers ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Deze bestaat uit ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming waaronder VNG, KNMG, GGZ Nederland, het NIP, ACTIZ en de NvvP. Ook cliëntenorganisatie MIND is aangesloten bij de coalitie. De Privacy App Jeugd is tot stand gekomen met financiële steun van de ministeries van VWS, JenV en BZK. Zij wordt gehost op Jeugdconnect.nl, een platform van JenV voor professionals en jeugdigen.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer