Over de LVVP

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

25-01-2018 Print

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op een privacygerelateerde vraag als deze vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu toe alleen informatie voor de jongeren zelf.

In deze nieuwe versie zitten nu ook informatieflows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, de jeugdarts of -psychiater, voogd of jeugdreclasseerder, gemeente of wijkteam.  In de app vinden jeugdhulpverleners antwoord op vragen als: ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag?’ en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Verder bevat de app:

 

  • Stappenplannen voor het maken van afwegingen, bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming.
  • Uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.
  • Informatie over het doen van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of in de Verwijsindex Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen.

Wie zijn erbij betrokken?

De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van VNG, branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De app kwam tot stand met financiële bijdragen van VWS, VenJ en BZK.

Ook interessant

Identiteit: wat bindt ons als vrijgevestigden?

Medio januari hebben het bestuur en bureau weer een beleidsmiddag met elkaar gehad. Identiteit stond op die middag centraal. In ...

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende ...

Lees meer