Over de LVVP

Privacyverklaring? Gebruik dan de dummycode bij declareren

Privacyverklaring? Gebruik dan de dummycode bij declareren

12-03-2020 Print

Als een patiënt niet wil dat de hoofddiagnose bij de zorgverzekeraar terechtkomt, dan kan deze een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Een format hiervoor vindt u als bijlage bij de regeling gespecialiseerde ggz 2020 (zie bijlage 5) en tevens op Mijn LVVP. In dat geval kunt u gebruikmaken van een zogenoemde dummycode. Met die code is het voor de verzekeraar niet mogelijk om de diagnose alsnog vanuit het dbc-tarief te herleiden. De declaratiecode bij gespecialiseerde ggz is 10B999 of 25B999. De prestatiecode is dan 101999999999 bij een initiële dbc of 202999999999 bij een vervolg-dbc.

Ook interessant

Resultaten LVVP-enquête over praktijkvoering

Eind 2019 deed de LVVP onderzoek onder de leden naar het werken in de vrijgevestigde praktijk. Dat leverde boeiende informatie op ...

Lees meer

Cao ggz: ook bestaande opleidelingen vallen onder nieuw cao-artikel inschaling

Heeft u een opleideling in de praktijk én bent u gebonden aan de cao ggz? Dan geldt het artikel over ...

Lees meer