Over de LVVP

Psychische klachten nemen toe, hulpverlening blijft achter

Psychische klachten nemen toe, hulpverlening blijft achter

14-05-2020 Print

Bij twee op de drie personen die vóór de coronacrisis psychische hulp ontvingen, is de zorg weggevallen of aangepast. Indien de hulpverlening werd aangepast, kreeg slechts de helft van cliënten inspraak in de wijze waarop de behandeling werd voortgezet. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en patiëntenorganisatie MIND. Shared decision making is opgenomen in de richtlijn ggz en corona. Het al dan niet toepassen van shared decision making is van grote invloed op de tevredenheid van patiënten.

Eind april hebben het Trimbos-instituut en patiëntenorganisatie MIND onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona en de genomen maatregelen voor mensen die al voor de crisis te maken hadden met psychische klachten. Uit beide onderzoeken blijkt dat patiënten meer psychische klachten ervaren: 40% van het Trimbos-panel en 65% van het ggz-panel van MIND. Dit is een toename ten opzichte van het onderzoek dat MIND al in maart onder haar panel hield: toen gaf de helft aan meer klachten te ervaren. Ook over de alternatieve vormen zijn patiënten ontevreden en driekwart van de cliënten mist face-to-face contact.

In de richtlijn ggz en corona is shared decision making opgenomen. Dit wordt blijkens de onderzoeken onvoldoende toegepast. Het al dan niet inzetten van shared decision making blijkt van grote invloed op de tevredenheid van patiënten over de hulpverlening.

Ook interessant

Reminder enquête over contractering

Uw input is nodig voor onze lobby voor de vrije artsenkeuze. Zoals u in deze en vorige nieuwsbrieven van de ...

Lees meer

Janet Kos nieuwe intermediair vrijgevestigden Jeugdwet

Per juni 2020 start Janet Kos als intermediair vrijgevestigden Jeugdwet. Janet heeft onder andere ervaring vanuit zowel de gemeente als de ...

Lees meer