Over de LVVP

Publicatie resultaten enquàªte onder k&j-leden

Publicatie resultaten enquàªte onder k&j-leden

04-02-2016 Print

Enige tijd geleden hield een freelancejournaliste met medewerking van de LVVP een korte enquête onder de k&j-leden van de LVVP. Een van haar vragen ging over de contractering van jeugd-ggz. De uitkomsten van dit onderwerp heeft zij beschreven in een artikel dat recentelijk is gepubliceerd in het vakblad Zorg en Welzijn van Zorgvisie (pag.1pag. 2, pag 3). Ook wordt in het artikel het LVVP-standpunt over contractering verwoord door plaatsvervangend directeur Dick Nieuwpoort.

 

In veel regio’s is de contractering van jeugd-ggz voor 2017 weer opgestart. Een aantal gemeenten hanteerde een meerjarencontract 2016-2017; daar speelt de contractering van 2018 al, denk aan de gemeente en regio Amsterdam. Net als voorgaande jaren kijken wij over de schouder met enkele gemeenten mee naar het inkoopbeleid, onder andere Amsterdam, Holland Rijnland en Haarlem. 
De LVVP wordt graag door u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen omtrent de contractering. We kunnen niet overal op reageren, maar voor het collectieve belang blijven wij graag geïnformeerd!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer