Over de LVVP

Quickscan werking meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quickscan werking meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

04-02-2015 Print

Zoals u wellicht weet, heeft de LVVP een stappenplan ontwikkeld waarmee u eventuele vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt toetsen op toelaatbare vervolgacties. Deze wettelijk verplichte ‘meldcode’ is gebaseerd op een model van de overheid en is te vinden op Mijn LVVP onder ‘mijn praktijkvoering’. Via een quickscan onderzoekt VWS nu of u bekend bent met de meldcode en in hoeverre u deze gebruikt. De LVVP heeft een bijdrage geleverd aan de voorbereiding ervan. VWS verzoekt LVVP-leden aan het onderzoek mee te werken via de vragenlijst die u hier kunt vinden.

De vragenlijst is bedoeld voor professionals uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het onderzoek betreft nadrukkelijk géén controle op het gebruik van de meldcode, maar is gericht op het achterhalen van de ervaringen van professionals met de meldcode en de eventuele knelpunten die zij daarbij ervaren.

Het onderzoek start met een online enquête onder professionals uit de zes sectoren. Vervolgens zullen er ook groepsinterviews plaatsvinden om de bevindingen te bespreken en nader te duiden. Daarnaast wordt in de interviews ook aandacht besteed aan mogelijke knelpunten, verbetermogelijkheden en vormen van ondersteuning die professionals kunnen helpen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naast het onderzoek onder professionals wordt ook via een dossierstudie en interviews het perspectief van de Veilig Thuis-organisaties (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en van de Inspecties in beeld gebracht. De volledige quickscan wordt eind 2015 afgerond en moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer