Over de LVVP

Rapport (Ont)regel de zorg 2020 geeft vertekend beeld

Rapport (Ont)regel de zorg 2020 geeft vertekend beeld

23-07-2020 Print

Het ministerie van VWS heeft voor de tweede keer onderzoek laten doen naar de ervaren regeldruk in de zorg. Het rapport over 2020 is onlangs gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. De LVVP constateert dat de resultaten een vertekend beeld geven en dat onvoldoende duidelijk wordt wat er speelt.

Vraagtekens
Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door KPMG Health, blijkt dat tijd die besteed wordt aan administratieve lasten hoger is, maar dat tegelijkertijd de ervaren last ten opzichte van vorig jaar juist lager is geworden. Dat roept vraagtekens op.

Andere respondentgroep
Dit bijzondere resultaat wordt wellicht/vermoedelijk veroorzaakt doordat de groep respondenten binnen de ggz anders is samengesteld dan bij de eerste meting. De groep is niet alleen kleiner, maar ook echt anders van samenstelling. Zo deden nu meer administratief medewerkers mee dan vorig jaar; deze ervaren de administratieve lasten uiteraard anders dan een zorgverlener. Vrijgevestigden, die vaak juist meer administratieve lasten ervaren, zijn bijna geheel uit de respondentgroep verdwenen. De opvallendste punten op een rij:

  • Het aantal respondenten is lager
  • Het aandeel verpleegkundig/administratief/sociaal werker is veel hoger (van 23% naar 45%)
  • Het aandeel gz-psycholoog/psychiater/psychotherapeut/klinisch psycholoog is veel lager. Deze groep was samen 47% en nu nog slechts 26%
  • Het aandeel vrijgevestigd is bijna geheel verdwenen

 

Ervaren last te laag ingeschat
De ervaren last zal dus een vertekend beeld geven. Dit komt wat de LVVP betreft helaas onvoldoende in het rapport naar voren.

Ook interessant

NZa verlengt regels voor declaratie digitale zorg tot eind 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg, die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan, tot ...

Lees meer

Zorgdomein past op ons verzoek informatie over vergoedingen aan

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Zorgdomein en Independer patiënten onjuiste dan wel onvolledige informatie geven over de ...

Lees meer