Over de LVVP

Rapport over Trimbos-onderzoek naar implementatie van ROM

Rapport over Trimbos-onderzoek naar implementatie van ROM

04-02-2015 Print

Minister Schippers (VWS) stuurde de Tweede Kamer onlangs een samenvattend kernrapport over het gebruik van ROM als instrument om cliënten en hulpverleners te ondersteunen in het primaire zorgproces. Het onderzoek toont aan dat het huidige gebruik van ROM zich helaas beperkt tot het gebruik ten behoeve van de benchmark. Dat is jammer omdat het primaire doel van ROM is dat het de behandeling kan ondersteunen en de behandelrelatie kan bevorderen. Het gebruik van de uitkomstscores ten behoeve van benchmarking zou een logisch vervolg moeten zijn met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg. De LVVP ondersteunt deze visie.

Het kernrapport omvat de bevindingen en aanbevelingen en een uitgebreid achtergrondrapport over de opzet en uitvoering van het (wetenschappelijk benaderde) onderzoek. Daarvoor heeft het Trimbos-instituut eerst via een enquête geïnventariseerd wat de stand van zaken is rond de implementatie en de toepassing van ROM in de gespecialiseerde ggz en vervolgens door middel van interviews geanalyseerd welke lessen kunnen worden geleerd van succesvolle implementatie. Dit biedt handreikingen voor de sector waarmee verdere implementatie kan worden bevorderd en doorontwikkeling van ROM in de ggz kan worden gestimuleerd, aldus de minister in haar begeleidende brief aan de Kamer.

 

ROM als klinisch ondersteuningsinstrument

De onderzoekers bieden op vier niveaus aanknopingspunten om het gebruik van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument verder te bevorderen:

  • niveau van het ROM-systeem: zorg voor een klinisch relevant en gebruiksvriendelijk ROM-systeem;
  • niveau van de cliënt: cliënten behoeven een goede uitleg over ROM als klinisch ondersteuningsinstrument en begrijpelijke terugkoppeling van de ROM-uitkomsten gedurende de behandeling;
  • niveau van de behandelaar: behandelaren zouden het nut en gebruik van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument moeten leren kennen en ervaren;
  • niveau van de organisatie: instellingen en vrijgevestigde praktijken zouden het belang van een goede implementatie van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument moeten uitdragen en dit ook daadwerkelijk faciliteren.

 

Verplichting tot ROM in aantocht

De minister geeft aan van partijen te verwachten dat zij snel met de bevindingen uit dit onderzoek aan de slag gaan en in gezamenlijkheid zullen komen tot een ROM-systeem dat én klinisch relevant en gebruiksvriendelijk is zonder behandelaar en cliënt teveel te belasten én waardevolle informatie genereert voor het primaire proces en de benchmark. In haar brief ‘Kwaliteit loont’ kondigde de minister aan dat zij het aanleveren van ROM-gegevens ten behoeve van de benchmark verplicht gaat stellen. Vóór het zomerreces stuurt zij de Kamer een voortgangsrapportage over deze brief, waarin zij ook op dat aspect zal ingaan.

 

Bijna 1400 behandelaren (843 werkzaam bij instellingen en 539 als vrijgevestigde) hebben aan de enquête deelgenomen. Uit 12 verschillende praktijksituaties zijn vervolgens verdiepende interviews afgenomen bij 20 behandelaren, 4 (team)managers, 6 ROM-coördinatoren en 20 cliënten(vertegenwoordigers).

Het volledige rapport verschijnt binnenkort op de website van het Trimbos-instituut.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer