Over de LVVP

Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen

Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen

19-12-2019 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft flink wat meldingen ontvangen van vrijgevestigde zorgaanbieders over de generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren voor de contractering voor 2020. Het is voor de NZa ondoenlijk om alle melders persoonlijk te berichten. Daarom nemen we de reactie van de NZa op de meldingen integraal over in onze nieuwsbrief. Bent u een van de melders, dan kunt u onderstaande tekst als een persoonlijke reactie van de NZa op uw melding beschouwen.

Beste zorgaanbieder,

Bedankt voor uw melding
Wij hebben veel meldingen ontvangen over het hanteren van een generieke afslag door zorgverzekeraars. Dankzij meldingen kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht houden op zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Zorginkoop
Als NZa hebben wij een rol in het overeenkomen van een passende vergoeding voor geleverde zorg. In het geval van de ggz gaat het dan onder andere om het vaststellen van maximumtarieven. De nieuwe maximumtarieven zijn recentelijk aangepast en gebaseerd op uitgebreid en gedegen onderzoek.

Het doel van maximumtarieven is het vaststellen van een bovengrens. Bij het vaststellen van de nieuwe maximum ggz-tarieven heeft de NZa aangegeven dat zij van zorgverzekeraars verwacht dat zij de nieuwe tarieven als vertrekpunt nemen om te komen tot passende vergoedingen. Daarnaast verwachten we van zorgverzekeraars dat ze invulling en sturing geven aan gemaakte afspraken in het Hoofdlijnen Akkoord. Een vergoeding is naar ons idee passend als het de zorgaanbieder in staat stelt patiënten tijdig de zorg te bieden die zij nodig hebben en tegelijkertijd voldoende prikkel geeft om doelmatig te werken. Wat passend is, is niet in algemene zin vooraf te bepalen. We verwachten dat zorgverzekeraars bij het bepalen van passende vergoedingen de specifieke situatie van zorgaanbieders in ogenschouw nemen. Dit betekent niet dat zij maatwerkafspraken maken met iedere individuele zorgaanbieder, maar wel dat zij goed kunnen onderbouwen waarom voor specifieke (groepen) zorgaanbieders een bepaalde vergoeding passend is. Sectorbrede/generieke afslagen vinden wij dan ook niet passend.

Wat nu?
Onze toezichtafdeling zal de meldingen verder onderzoeken. Inmiddels hebben wij veel signalen ontvangen van individuele zorgaanbieders, branchepartijen en instellingen. Naar aanleiding van deze signalen hebben wij informatievorderingen naar alle zorgverzekeraars gestuurd. Wij willen graag onderzoeken hoe zorgverzekeraars tot passende vergoedingen voor ggz-zorg komen. Dat neemt niet weg dat de nadere invulling van de contractering aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars is. Partijen moeten er onderling voor zorgen dat goede ggz beschikbaar is en blijft voor iedereen die deze zorg nodig heeft.

Meer informatie?
Om u een beeld te geven tot welke onderzoeken en maatregelen meldingen geleid hebben, publiceren we elk kwartaal de rapportage aan de slag met meldingen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (088) 770 8 770 of per e-mail via info@nza.nl.

Ook interessant

Welkom (terug) Annemarie van der Meer!

Na het aangekondigde vertrek van beleidsmedewerker Suzanne Stomp is het LVVP-bureau op zoek gegaan naar een nieuwe medewerker. We zijn ...

Lees meer

Reminder: korte leden-enquête over praktijkvoering

Onlangs ontvingen LVVP-leden een uitnodiging om mee te doen aan een korte enquête over hun praktijkvoering in de vrijgevestigde ...

Lees meer