Over de LVVP

Rechtbank heft verbod op akte van cessie van Menzis op

Rechtbank heft verbod op akte van cessie van Menzis op

04-02-2015 Print

Menzis hanteerde vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van de ‘akte van cessie’, die wordt gebruikt in geval van niet-gecontracteerde zorg. Met een dergelijke akte draagt de verzekerde het recht op vergoeding over aan de (niet-gecontracteerde) zorgaanbieder, die de declaratie vervolgens zelf bij de verzekeraar kan indienen. De rechtbank Gelderland besloot onlangs dat Menzis het verbod op het gebruik van de akte van cessie moest opheffen. Dat is per direct gebeurd. Dit geldt ook voor verzekerden bij Anderzorg, Azivo en het label Hema. Zilveren Kruis handhaaft zijn verbod.

Menzis staat het gebruik van de akte van cessie nu ook toe bij zorg die eerder dit jaar is geleverd, maar waarvan de kosten nog niet zijn gedeclareerd. Bij gebruik van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte, en vervolgens de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is dan vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 75% van de nota tot een maximum van 75% van het gemiddelde door Menzis gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% wordt vergoed wordt, tot een maximum van het marktconforme tarief.

 

Juridische toetsing

De LVVP laat juridisch toetsen of slechts een akte van cessie een concrete aanleiding mag vormen tot materiële controle. Ook lijkt het erop dat een dergelijke materiële controle een eis is alvorens betaling door Menzis kan plaatsvinden. Het heeft er alle schijn van dat dit feitelijk als een ongeoorloofde hinderpaal gaat werken.

 

Generieke werking gerechtelijke uitspraak
Ook Zilveren Kruis hanteert vanaf 1 januari 2015 het verbod op gebruik van de akte van cessie. Wij zijn van mening dat de gerechtelijke uitspraak inzake Menzis een generieke uitwerking zou moeten hebben waarmee het verbod algeheel van tafel zou moeten zijn. Dat is echter niet het geval. Zilveren Kruis (Achmea) handhaaft zijn verbod. Wij zullen hierover met de verzekeraar in gesprek gaan.

 

Met een ‘akte van cessie' wordt een vordering overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. De schuldenaar wordt ‘debitor cessus’ of ‘cessus’ genoemd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer