Over de LVVP

Rectificatie nieuwe dbc-regelgeving 2019

Rectificatie nieuwe dbc-regelgeving 2019

16-05-2019 Print

In het nieuwsbriefartikel over de nieuwe regelgeving voor 2019 is onbedoeld een fout geslopen. Uit het bericht kan afgeleid worden dat voor een deel van de diagnose-informatie geen registratie meer nodig is, maar dat is niet het geval. Eind 2019 heeft de LVVP juist dit punt gecheckt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar deze was daar destijds onvoldoende duidelijk over. Alleen de minimale dataset voor aanlevering aan DIS is gewijzigd; registratie van alle assen in het (elektronisch) dossier blijft vooralsnog nodig

De NZa geeft nu aan dat alleen de aanlevering van de minimale dataset (MDS) is veranderd. Alleen as 1 en as 2 op het hoogste niveau worden nog bij DIS aangeleverd. De regelgeving voor de gespecialiseerde ggz is echter niet gewijzigd: alle registratievereisten van as 1 tot en met as 5 blijven dus van kracht. Sofwareleveranciers zullen deze detailinformatie dus ook in het epd opnemen en u dient deze dus wel in te vullen. De informatie over de assen 3 tot en met 5 worden echter door de softwareleveranciers niet meer aangeleverd aan DIS.

Ook interessant

Eerstelijnsorganisaties pleiten voor uitzondering eerste lijn bij verplichting cliëntenraad

De eerstelijnsorganisaties hebben gezamenlijk gereageerd op de internetconsultatie voor de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). Doel van de Wmcz ...

Lees meer

Waar vindt u de regels voor het werken met dbc’s?

Het LVVP-bureau krijgt veel vragen over dbc’s. Wist u dat de Nederlandse Zorgautoriteit hiervoor regels heeft opgesteld?

Lees meer