Over de LVVP

Reductie van administratieve lasten

Reductie van administratieve lasten

04-02-2017 Print

Eerder informeerden wij u al over het feit dat de LVVP nauw betrokken is bij het terugdringen van de administratieve lasten, een project onder leiding van VWS. De LVVP participeert in alle relevante (sub)werkgroepen: declareren ongecontracteerde zorg, verbeteren ict, retourinformatie, verwijzing en kwaliteitsuitvraag. De LVVP is trekker in de subwerkgroepen ‘verbeteren ict’ en ‘kwaliteitsuitvraag’. In de werkgroep ‘declareren ongecontracteerde zorg’ participeert naast de LVVP ook een LVVP-lid van de stichting Zorg voor Kwaliteit, een groep vrijgevestigden die contractvrij werkt. 

Verbeteren ict
De LVVP heeft een subsidie van VWS ontvangen waarmee we problemen laten inventariseren die betrekking hebben op de praktijksoftware van zorgaanbieders, maar ook die van zorgverzekeraars. Het afgelopen halfjaar vond daarom een aantal bijeenkomsten plaats waaraan leveranciers van praktijksoftwarepakketten voor vrijgevestigden, zorgverzekeraars en ggz-brancheorganisaties deelnamen. Dit leidde tot een overzicht van acties voor de korte, middellange en lange termijn. Voor de korte termijn stond vooral het onderwerp ‘voorkomen van afgekeurde nota’s’ centraal op de agenda. Onderzoeksbureau Arteria heeft hiervoor in drie zogenoemde informatieproducten beschreven hoe afgekeurde nota’s voorkomen kunnen worden (product 1, product 2 en product 3). Wij adviseren u gebruik te maken van deze informatieproducten, die wij samen met de NVvP en het NIP hebben ontwikkeld, onder het motto: begin het jaar goed met minder afgekeurde dbc’s / behandelproducten, en realiseer daarmee minder administratieve lasten.
Voor de geïnventariseerde knelpunten voor de middellange en lange termijn spreekt de LVVP binnenkort alle betrokken partijen.

 

Kwaliteitsuitvraag
De LVVP is ook trekker van de subwerkgroep ‘kwaliteitsuitvraag’. Hiermee wordt gedoeld op de eisen die verzekeraars stellen aan een contract versus de eisen die gesteld worden aan zorgaanbieders via het kwaliteitsstatuut. Ook voor deze subwerkgroep ontvingen wij een subsidie van VWS zodat wij een onderzoek kunnen laten uitvoeren door een deskundig bureau. Op dit moment vindt onderzoek plaats binnen sectie II en sectie III van het kwaliteitsstatuut naar:

  • de overlap van het kwaliteitsstatuut met de contracten van 2017 en de polisvoorwaarden van 2017 van alle zorgverzekeraars;
  • alle extra eisen bovenop het kwaliteitsstatuut die zorgverzekeraars in de contracten van 2017 en in de polisvoorwaarden van 2017 stellen aan zorgaanbieders.

 

Eind januari ontvangt de LVVP de bevindingen van Arteria, die wij zullen bespreken met alle betrokken partijen (o.a. ZN, zorgverzekeraars, VWS, NZa en ggz-branchepartijen) met als uiteindelijke doel de uitkomsten te laten meewegen voor de contracteerronde van 2018. De LVVP zet hierbij in op een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten: géén aanvullende contracteisen bovenop het kwaliteitsstatuut. we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer