Over de LVVP

Regelgeving rond vervolg-DBC”™s

Regelgeving rond vervolg-DBC”™s

04-02-2014 Print

Behandelaar moet voortgang in basis-ggz in overweging nemen

Alvorens een vervolg-DBC in te zetten in de gespecialiseerde ggz, moet de behandelaar inschatten of de cliënt niet in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) behandeld kan worden. In de nadere regel G-GGZ NR-CU 538 zegt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) hierover: “Indien een patiënt voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en voldoet aan een van de patiëntprofielen in de basis-ggz, dan wordt deze patiënt verwezen naar de basis-ggz. In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend ”. Indien de behandelaar concludeert dat behandelingen in de gb-ggz mogelijk is, dan moet de cliënt daarvoor een verwijsbrief halen bij de huisarts. In geval de behandeling kan worden voortgezet in de gespecialiseerde ggz c.q. in een vervolg-DBC, dan is in principe geen nieuwe verwijsbrief nodig. Zorgverzekeraars kunnen deze eis echter wel stellen, maar het lijkt er voor nu op dat zij dat voor 2014 niet doen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer