Over de LVVP

Regeling macrobeheersinstrument ggz 2015

Regeling macrobeheersinstrument ggz 2015

04-02-2015 Print

Het macrobeheersinstrument (mbi) regelt dat als de ggz-uitgaven groter zijn dan het budgettaire kader voor de verzekerde zorg, het bedrag dat meer is uitgegeven teruggevorderd wordt bij de declarerende partijen: al dan niet gecontracteerd. In 2016 vindt indien nodig de eerste verrekening plaats.

Om de kostenstijging in de zorg te beheersen heeft de minister in 2013 het macrobeheersinstrument (mbi) geïntroduceerd voor de toenmalige tweedelijns ggz. In 2014 is de reikwijdte verbreed en vallen zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz onder de werking van dit beheersinstrument. In grote lijnen betekent dit dat als de ggz-uitgaven groter zijn dan het budgettaire kader voor de verzekerde zorg, het bedrag dat meer is uitgegeven teruggevorderd wordt bij de declarerende partijen. Dit zijn dus ook de aanbieders die geen contract hebben met zorgverzekeraars. Het eerste moment waarop de eventuele verrekening plaatsvindt is september 2016 (t+2). De Nederlandse Zorgautoriteit heeft hiervoor een regeling opgesteld.

 

De generieke werking van dit beheersinstrument wordt door vele contractanten als oneerlijk ervaren. Immers, iedereen betaalt bij overschrijding mee. Een gedifferentieerd systeem waarbij alleen de ‘vervuiler’ betaalt, bevat echter ook veel haken en ogen en is niet ‘eerlijker’ dan de nu vastgelegde generieke regeling, zo blijkt uit onderzoek.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer