Over de LVVP

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

13-12-2018 Print

Asielzoekers in Nederland kunnen aanspraak maken op zorg. In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) wordt omschreven waar zij recht op hebben; hierin wordt onder andere ggz genoemd. Voor zorg aan volwassen asielzoekers kunt u een contract sluiten met RMA Healthcare, zorg aan kinderen en jeugdige asielzoekers wordt gecontracteerd door de gemeente.

Vergelijkbaar met zorg onder Zorgverzekeringswet

Het grootste deel van de aanspraken onder de Regeling medische zorg asielzoekers (RMA) komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Ook onder deze regeling valt een deel van de zorg die regulier voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning( Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Ook dient er -net als bij de reguliere zorg- een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist te zijn conform het Besluit verwijzingen ggz. In de regeling vindt u meer informatie over wie verzekerd is en welke ggz-zorg vergoed wordt.

Volwassenen: contracteren met RMA Healthcare

Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura en kunnen alleen terecht bij zorgaanbieders die een contract hebben met RMA Healthcare, de zorgverzekeraar voor asielzoekers. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ook vrijgevestigde zorgaanbieders die generalistische basis-ggz leveren, kunnen een contractaanvraag indienen bij RMA Healthcare.

RMA Healthcare is een volmacht van DSW. In het LVVP-contractenoverzicht is RMA-Healthcare toegevoegd. U vindt het contractenoverzicht op Mijn LVVP.

Vrijgevestigde zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz leveren, worden niet door RMA Healthcare gecontracteerd. De reden hiervoor is dat de specifieke expertise op het gebied van zorg aan asielzoekers alleen aanwezig en opgebouwd is bij bepaalde instellingen.

Coulanceregeling

Een zorgaanbieder die geen contract heeft met RMA Healthcare maar die wel zorg aan een asielzoeker heeft verleend, kan eenmalig aanspraak maken op een coulanceregeling. Onder deze coulanceregeling kan de verleende zorg eenmalig worden gedeclareerd.

Kinderen en jeugdigen: contracteren met gemeente

Per 1 januari 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan kinderen in locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De contractering en declaratie van jeugdhulp loopt vanaf dat moment niet meer via RMA Healthcare, maar via de gemeente. Omdat gemeenten zelf het eigen beleid vormgeven, kan het per opvanglocatie verschillen of het kind al dan niet in aanmerking komt voor een jeugdhulptraject. Voor meer informatie klik hier of informeer bij uw gemeente/regio.

 

Ook interessant

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol ...

Lees meer

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt ...

Lees meer