Over de LVVP

Wat zijn de regels voor groepstherapie in het zorgprestatiemodel?

Wat zijn de regels voor groepstherapie in het zorgprestatiemodel?

15-07-2021 Print

Geeft u groepstherapie? Verdiep u dan tijdig in de regels voor groepstherapie vanaf 1 januari 2022. In dit artikel geven we een overzicht van de regels die vanaf volgend jaar gelden.

De groepstarieven gelden a) per patiënt, b) per half uur en c) per behandelaar. Een voorbeeld: heeft u samen met een collega vier patiënten in een groep van een uur, dan kunt u dus beide acht keer (dat is twee keer een half uur maal vier patiënten) het tarief behorend bij groepsgrootte vier declareren. De tarieven vindt u terug in de LVVP-simulatietool.

a. Per patiënt

  • Niet aanwezige patiënten tellen niet mee. Bepaal per eenheid van 30 minuten hoeveel patiënten aanwezig zijn. Komt een patiënt een uur te laat, dan kun je voor die patiënt dus 2 groepsconsulten minder declareren. U kunt patiënten die afwezig zijn zonder dit (tijdig) te melden een rekening sturen voor no show. Dit dient u dan wel vooraf duidelijk te vertellen aan patiënten en in uw kwaliteitsstatuut te beschrijven.
  • Patiënten die onder andere financieringsstromen vallen (dus niet onder de Zorgverzekeringswet), tellen wel mee.

 

b. Per half uur

Er is door de NZa geen maximum gesteld aan het aantal groepsconsulten dat u op een dag mag doen, dus aan hoe lang een groepsconsult in totaal kan duren.

 

c. Per behandelaar

  • Hierbij is het beroep van de behandelaar van belang.
  • De zeven hoofdberoepen kunnen hierbij zelfstandig declareren.
  • De categorie overige beroepen kan wel registreren, maar niet zelfstandig declareren. De reden is dat zij niet als regiebehandelaar kunnen optreden.

 

Ook voor groepsconsulten geldt het principe ‘planning = realisatie’. In de agenda geplande eenheden van 30 minuten gelden als gerealiseerde eenheden. U moet als behandelaar daadwerkelijk aanwezig zijn om deze geplande eenheden te kunnen registreren. Wijkt uw realisatie meer dan 15 minuten af van de geplande tijd, dan dient u het aantal eenheden van 30 minuten hierop aan te passen (geldt zowel naar boven als beneden).

De spelregels rond groepsconsulten in het zorgprestatiemodel vindt u in het document Spelregels rond correct registreren en declareren, op pagina 10.

Ook interessant

LVVP maakt webpagina voor patiënten met informatie over het zorgprestatiemodel

Niet alleen voor u, maar ook voor uw patiënten geldt dat op 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel ingaat. Patiënten krijgen ...

Lees meer

Hoe werkt onderlinge dienstverlening in het zorgprestatiemodel?

Verleent u zorg aan een patiënt in opdracht van een andere zorgaanbieder? Dan heet dat ‘onderlinge dienstverlening’. Ook in ...

Lees meer