Over de LVVP

Wat zijn de regels voor parallelle trajecten?

Wat zijn de regels voor parallelle trajecten?

20-01-2022 Print

Veel leden vragen ons hoe ze binnen het zorgprestatiemodel moeten omgaan met parallelle trajecten. Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig: houd de regels aan zoals die altijd al golden.

De situatie in deze is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Het was én het is niet de bedoeling dat iemand in behandeling is voor een zelfde diagnose bij verschillende behandelaren.
Eerder is het dan voorstelbaar dat een gedeelte van de behandeling wordt uitbesteed aan een andere behandelaar. Dat stukje van de behandeling komt dan onder het zorgtrajectnummer van de hoofdaannemer, te weten de regiebehandelaar. De kosten worden dan via onderlinge dienstverlening met elkaar verrekend.

Vraag dus altijd voordat u de behandeling start of een patiënt elders in behandeling is. U kunt namelijk niet zien of een patiënt al een zorgtrajectnummer heeft bij een andere zorgaanbieder. De zorgverzekeraar kan wel signaleren dat er meerdere nummers zijn bij een BSN.

Verder is het zo dat indien er meerdere diagnoses bij een patiënt worden vastgesteld, u al deze diagnoses behandelt onder één en hetzelfde zorgtrajectnummer.

Ook interessant

Wat is het tarief voor onverzekerde zorg?

De NZa heeft een tarief vastgesteld voor onverzekerde zorg. De LVVP heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nagevraagd hoe de ...

Lees meer

Mag gedurende het zorgtraject de diagnose wijzigen?

Veel leden vragen of gedurende een zorgtraject de diagnose aangepast kan worden. In het oude dbc-systeem moest dan de dbc ...

Lees meer