Over de LVVP

Regering handhaaft wetsvoorstel Wkkgz

Regering handhaaft wetsvoorstel Wkkgz

04-02-2015 Print

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) is al enige tijd in voorbereiding en is met name bedoeld om de drempel voor patiënten kleiner te maken als zij hun beklag willen doen over een zorgaanbieder. De wet wordt de opvolger van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), die de basis vormt van de klachtenregeling en de klachtencommissie van de LVVP. Recentelijk heeft minister Schippers vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel beantwoord. In het Nadere Memorie van Antwoord gaat zij uitvoerig in op de Kamervragen, die grotendeels zijn gebaseerd op de inbreng van veldpartijen, waaronder de LVVP.

De eerder door de LVVP samen met de verenigde eerstelijnspartijen (VELO) in een brief aangegeven kritiekpunten worden niet door de minister gedeeld en zodoende opzijgeschoven. Het gaat hierbij met name om de gevolgen van de invoering van de Wkkgz voor de kleinschalige zorgaanbieder vanwege een onevenredige belasting, en voor de patiënt vanwege het verlies van een laagdrempelige onafhankelijke klachtenafhandeling. Daarnaast trekt de minister het functioneren van de klachtencommissies in twijfel, geeft zij aan dat deze niet nodig zijn wanneer de klachtenfunctionaris goed zijn werk doet, maar laat zij zorgaanbieders vrij te kiezen voor behoud van de klachtencommissies.

Alleen ten aanzien van de beschadigende werking door publicatie van de naam van de kleinschalige zorgaanbieder heeft de minister een positieve wending gemaakt. De privacy van de klager en van de zorgverlener waarop de klacht betrekking heeft, moeten volgens de minister worden beschermd. Hoe dit gewaarborgd wordt, is echter nog niet duidelijk.

Dit betekent dat de regering, ondanks breed gedeelde kritiek van zorgaanbieders, het wetsvoorstel handhaaft. Wel heeft Schippers toegezegd bij de implementatie rekening te houden met de bijzondere positie van kleinschalige zorgaanbieders, om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden. Zo wil zij voor hen een 'veilig incident melden-model' ontwikkelen.

 

De VELO-partijen beraden zich momenteel op vervolgstappen.

Daarnaast gaan we binnenkort in overleg met onze klachtencommissie om de LVVP-klachtenregeling nader onder de loep te nemen met het oog op de nieuwe regelgeving onder de Wkkgz. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer