Over de LVVP

Regionale taskforces wachttijden krijgen vorm, nog veel winst te halen

Regionale taskforces wachttijden krijgen vorm, nog veel winst te halen

14-03-2019 Print

Om de wachttijden in de ggz terug te dringen, werd in oktober 2017 gestart met regionale taskforces. KPMG Health, die de taskforces begeleidt, rapporteerde onlangs waar precies de knelpunten liggen. Vooral overgangsmomenten (instroom, doorverwijzing en uitstroom) worden niet optimaal georganiseerd, waardoor de wachttijden toenemen. Uit eerder onderzoek, dat op aandringen van de LVVP is uitgevoerd, bleek dat de -vaak krappe- omzetplafonds van zorgverzekeraars een negatief effect hebben op de wachtlijsten. Helaas wordt aan deze bevinding nog maar weinig gevolg gegeven. Zolang hierop geen actie wordt ondernomen, is het voor de LVVP lastig om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de wachttijden.

 

Analyse KPMG Health
In de zomer van 2017 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Onderdeel daarvan was de vorming van regionale taskforces, waarin relevante partijen in een regio bijeenkomen om knelpunten op te lossen. KPMG Health begeleidt de taskforces en publiceerde onlangs een analyse van de knelpunten in de zorgketen die leiden tot lange wachttijden. Vooral overgangsmomenten (instroom, doorverwijzing, uitstroom, nazorg) worden niet optimaal georganiseerd, waardoor de wachttijden toenemen.

 

  • Preventie: er zijn weinig mogelijkheden en middelen voor preventie, onduidelijk wie deze rol op zich moet nemen, huisartsen hebben hiervoor onvoldoende bagage.
  • Verwijzing: onvoldoende inzicht in het aanbod, de capaciteit en de wachttijden van verschillende aanbieders in de regio en er wordt vaak verkeerd verwezen.
  • Uitstroom: zorgverleners sluiten de behandeling later af dan noodzakelijk, omdat ze weten dat patiënten niet makkelijk weer terecht kunnen als het toch misgaat; vaak geen aansluiting met andere voorzieningen door gebrek aan capaciteit, geen vertrouwen in het professionele vangnet, geen sociaal vangnet.
  • Nazorg: onvoldoende samenwerking met andere partijen, zoals huisarts, sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning, geen ‘warme overdracht’, te weinig mogelijkheden om informatie over de cliënt in de keten of het netwerk te delen.

 

Succesfactoren regionale taskforce
Een regionale taskforce werkt goed als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • zie wachttijden als een gezamenlijk probleem;
  • zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten, met een betrokken en actiegerichte houding;
  • werk aan onderling vertrouwen;
  • zet waar nodig een doorzettingsmacht in.

 

Nog onvoldoende aandacht voor knellende omzetplafonds
Uit eerder onderzoek, dat op aandringen van de LVVP is uitgevoerd, bleek dat de -vaak krappe- omzetplafonds van zorgverzekeraars een negatief effect hebben op de wachtlijsten. Helaas wordt aan deze bevinding nog maar weinig gevolg gegeven. Zorgverzekeraars zijn bepaald niet ruimhartig als het gaat om toekennen van budgetruimte om patiënten die op de wachtlijst staan, te helpen. Daarbij registreren zorgverzekeraars aanvragen voor omzetplafondverruiming veelal nog niet en gaan ze ook niet na wat het effect hiervan is op de wachttijden. Zolang hierop geen actie wordt ondernomen, is het voor ons en onze leden lastig om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de wachttijden.

 

11 april 2019: congres over wachttijden
Op 11 april 2019 wordt een hierover een congres georganiseerd met als titel: ‘Samen sterk in de regio: grip op wachttijden in de ggz’. Het congres is bedoeld om kennis te delen en van elkaar te leren. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er immers één te veel. Tijdens het congres wordt antwoord gegeven op vragen als: wat hebben de regionale taskforces opgeleverd? Wat zijn mooie voorbeelden om wachttijden terug te dringen? Wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar specifieke cliëntgroepen, casusaanpak, inzet van ervaringsdeskundigen en wachttijdbegeleiding? Lees verder>>>

 

Ook interessant

Kritische kanttekeningen bij voornemen om calamiteitenrapportages IGJ openbaar te maken

Minister Hugo de Jonge heeft in een ontwerpbesluit aangekondigd dat de calamiteitenrapportages die de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd opstelt, voortaan ...

Lees meer

Gezocht: regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zoekt regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd met een achtergrond als professional (in loondienst ...

Lees meer