Over de LVVP

Resultaten eerste project betekenisvol ROM’en

Resultaten eerste project betekenisvol ROM’en

04-02-2016 Print

Sinds oktober 2014 werken vrijgevestigden en teams uit instellingen samen aan het betekenisvol gebruiken van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de behandeling voor zowel patiënt als hulpverlener. Het zogeheten ROM-doorbraakproject is één van de projecten van het Netwerk Kennisontwikkeling GGZ en wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het project kent twee rondes van circa één jaar; de resultaten van het eerste ronde kunt u hieronder lezen.

Aan deze eerste ronde hebben 21 teams en 8 vrijgevestigden deelgenomen. Zowel tijdens de posterpresentaties als aan de evaluatiemonitor is te zien dat de deelnemers tijdens het jaar belangrijke stappen hebben gezet in het betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse praktijk. De teams hebben concrete verbeteringen bereikt op één van volgende thema’s:

  • ROM als informatiebron in de dialoog tussen cliënt en behandelaar bij het nemen van beslissingen in de behandeling
  • ROM om in teams en organisaties te leren van uitkomsten met als doel om zorgprocessen verder te optimaliseren. Zo is er meer plezier in en kennis over het gebruik van ROM-data, wordt er vaker gemeten en neemt ook de kwaliteit van de ROM-data toe, hebben cliënten zelf meer inzicht in de ROM-uitkomsten en gaan zij ermee aan de slag, en is er een keuze gemaakt voor instrumenten waar zowel cliënt als behandelaar mee uit de voeten kunnen. 

 

De samenvattende presentatie en de posters van de deelnemende teams en vrijgevestigden uit de eerste ronde waarin zij hun successen en uitdagingen beschrijven, zijn te vinden op de website van Doorbraak ROM.

Momenteel werken nog 11 teams en 4 vrijgevestigden uit de tweede ronde aan hun eigen verbeterdoelen op het gebied van gedeelde besluitvorming met ROM als informatiebron en leren van ROM op groepsniveau.

 

Aanbod voor training shared decision making met ROM & workshops meetinstrumenten

Ondersteuning bij gebruik van ROM

Om ROM beter te benutten in de interactie tussen patiënt en behandelaar, zijn er binnen het doorbraakproject enkele modules ontwikkeld die zeer gewaardeerd zijn door de deelnemers. Daarom wil het Trimbos-instituut ook anderen de gelegenheid geven hiervan te profiteren. Het betreft een training in het gebruik van ROM als bron voor gezamenlijke besluitvorming (shared decision making – sdm). En ook een vragenlijstcarrousel waar deelnemers leren hoe ze specifieke meetinstrumenten praktisch kunnen toepassen in de behandeling. Als u met uw intervisiegroep aan de slag wilt met ROM zijn deze workshops een geschikt vertrekpunt.

  • Op woensdagochtend 3 februari van 9.30 tot 12.45 uur staat de training 'shared decision making met ROM’ gepland, waarin u leert hoe u ROM-uitkomsten kunt gebruiken als informatiebron in de dialoog met de patiënt over behandelopties.
  • Op woensdagmiddag 3 februari van 13.30 tot 17.30 uur staat de vragenlijstcarrousel gepland. In één middag bent u op de hoogte van de toegevoegde waarde van veelgebruikte meetinstrumenten via de volgende workshops:
     

 

Aanvangstijd

Workshops zaal 1

Workshops zaal 2

13.30 uur

SQ48

Door M de Wit, M Lucas

CANSAS

Door A Nugter, P Tamis

14.30 uur

BSI

Door E de Beurs

HONOS/MANSA

Door A Nugter, P Tamis

15.30 uur

SIPP-SF

Door L Weekers,

A Laurenssen

OQ

Door K La Croix

16.30 uur

SRS/ORS

Door L Pluut

Bij voldoende aanmeldingen extra OQ workshop.

 

 

U kunt ervoor kiezen om tijdens deze middag aan één of meerdere workshops mee te doen. Tussen het ochtend- en middagdeel wordt van 12.45 tot 13.30 uur een lunch aangeboden. Zowel het ochtend- als het middagdeel vindt plaats op locatie van het Trimbos-instituut in Utrecht.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan één of meerdere van bovengenoemde activiteiten? Meldt u dan aan voor uiterlijk 20 januari door een mail te sturen naar Marjolein Veerbeek (mveerbeek@trimbos.nl). Geef door aan welke onderdelen (training in ochtend en/of vragenlijstcarrousel in de middag) u wilt deelnemen. Bij de vragenlijstcarrousel vernemen we ook graag aan welke workshops u deelneemt.

De kosten voor deelname zijn € 90 euro per deelnemer, per dagdeel. Begin januari bepalen we of er voldoende deelnemers zijn om de training en workshops door te laten gaan. U ontvangt medio januari hiervan een bevestiging samen met het definitieve programma.

 

Doorbraak ROM is een project voor vrijgevestigden en instellingen in de ggz, in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en GGZ Nederland. De organisatie is in handen van het Trimbos-instituut en het project wordt gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer