Over de LVVP

Resultaten LVVP-enquête over praktijkvoering

Resultaten LVVP-enquête over praktijkvoering

12-03-2020 Print

Eind 2019 deed de LVVP onderzoek onder de leden naar het werken in de vrijgevestigde praktijk. Dat leverde boeiende informatie op over de vrijgevestigden in de ggz in het algemeen en ons ledenbestand in het bijzonder. De enquête had een respons van 34%. Hieronder lichten we de highlights uit de enquête toe.

Maar liefst driekwart van de respondenten is praktijkhouder. Ongeveer een kwart is als zzp’er (niet-zijnde praktijkhouder) werkzaam in de vrijgevestigde praktijk. 99% van de respondenten heeft een kwaliteitsstatuut sectie II. Driekwart van de respondenten heeft een solopraktijk. Groepspraktijken met meer dan 11 zorgverleners komen onder de respondenten niet of nauwelijks voor. Circa 85% van de respondenten werkt alleen in de vrijgevestigde setting; 15% werkt daarnaast ook in een ggz-instelling. Een vijfde van de respondenten werkt vier jaar of minder in de vrijgevestigde setting. Er is dus voldoende aanwas van vrijgevestigden in de ggz.

Maar liefst 95% van de respondenten voert meer dan 80% van de behandeling (per patiënt) zelf uit. Een kwart van de respondenten zet wel eens medebehandelaren in: dit zijn voornamelijk BIG-geregistreerde behandelaren of andere beroepen uit de dbc-beroepentabel. In de generalistische basis-ggz zien de respondenten gemiddeld 61 patiënten per jaar, in de gespecialiseerde ggz is dat gemiddeld 51 patiënten per jaar. Het verschil tussen beide echelons is kleiner dan verwacht. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er meer (matig) complexe patiënten in de generalistische basis-ggz terechtkomen. Dit klopt met het gegeven dat er vaker voor het product intensief wordt gekozen op basis van de ingeschatte zorgvraagzwaarte.

Ruim 60% van de respondenten besteedt geen administratieve werkzaamheden uit en doet dus alles zelf: van declaratie tot product- en/of dbc-administratie en contractering. Juist vrijgevestigden worden dus geraakt door de administratieve lasten, die niet of nauwelijks lijken af te nemen.

Ook interessant

Aanleveren ROM-data bij GGZ Dataportaal mogelijk, maar niet verplicht

De LVVP benadrukt het belang van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van ...

Lees meer

Privacyverklaring? Gebruik dan de dummycode bij declareren

Als een patiënt niet wil dat de hoofddiagnose bij de zorgverzekeraar terechtkomt, dan kan deze een privacyverklaring invullen en ...

Lees meer