Over de LVVP

ROM-gegevens vernietigd, blijf wel ROM’en

ROM-gegevens vernietigd, blijf wel ROM’en

29-08-2019 Print

Het LVVP-bureau krijgt veel vragen van leden over de actuele stand van zaken rond ROM. Zoals we al eerder berichtten, heeft Akwa GGZ, het nieuwe kwaliteitsinstituut, de ROM-gegevens onlangs vernietigd. Het advies van de LVVP blijft nog steeds van kracht: blijf wel ROM’en, maar lever niet aan. Op dit moment is het überhaupt niet mogelijk om ROM-gegevens aan te leveren.

Ook Akwa GGZ benadrukt dat het belangrijk blijft voor zorgprofessionals om inzicht te hebben in de uitkomsten van hun behandeling. Akwa GGZ ontwikkelt het nieuwe GGZ Dataportaal; dit moet als platform fungeren voor zorgprofessionals om geaggregeerde uitkomstinformatie te delen. Akwa GGZ verwacht dat de infrastructuur voor GGZ Dataportaal in september klaar is. Akwa GGZ stuurt u dan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst toe en documenten waarmee u GGZ Dataportaal kunt gaan gebruiken. “Het delen van informatie gebeurt op vrijwillige basis en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt”, aldus Akwa GGZ. Hoe de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt straks gevraagd dient te worden, daarover zult u instructies van Akwa GGZ ontvangen.

Een nieuwe praktijk starten en ROM’en
Start u een nieuwe praktijk, dan dient u een kwaliteitsstatuut (ks) in te vullen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen declareren. Bij punt 14g. van het ks wordt gevraagd of u een overeenkomst hebt met stichting vrijgevestigden ROM’en (SVR) voor de aanlevering van ROM-gegevens aan stichting benchmark ggz (SBG). Zowel SVR als SBG zijn echter opgegaan in het nieuwe kwaliteitsinstituut Akwa GGZ. Bovendien is het op dit moment niet mogelijk om ROM-gegevens aan te leveren, omdat GGZ Dataportaal nog niet klaar is met het ontwikkelen van de nieuwe aanlevermodule. In het ks is daarom toegevoegd: ‘Deze vraag is niet relevant voor de toetsing van uw kwaliteitsstatuut. U kunt de reeds aangevinkte optie laten staan (als u een bestaand ks aanpast) of kiezen voor ‘niet van toepassing’ (als u een nieuw ks aanvraagt). Mogelijk wordt deze vraag in een later stadium aangepast.

Ook interessant

LVVP-contractenoverzicht 2020

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Daar waar dat aan ...

Lees meer

Gemakkelijkere manier om wachttijden te berekenen

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen per 1 augustus kiezen voor een extra/andere manier om de wachttijd te berekenen. Zo ...

Lees meer