Over de LVVP

ROM”™en voor ontwikkeling van eigen taal voor kwaliteit!

ROM”™en voor ontwikkeling van eigen taal voor kwaliteit!

04-02-2013 Print

Nieuwe scherp aanbod voor deelname aan NVVP ROM-portal

Zoals u weet is de ROM-portal van de NVVP het enige monitoringplatform dat uitsluitend data bevat van vrijgevestigde GGZ-professionals. Het was bovendien het eerste ROM-platform in de sector en heeft de belangrijkste kinderziektes inmiddels overwonnen. Dat betekent dat de NVVP-portal een schat aan informatie bevat over de behandelingen in de vrijgevestigde GGZ-praktijken. Het gaat hier om waardevolle data, in een situatie waarin de zorgverzekeraars een monopoliepositie innemen en zich beroepen op gegevens vanuit Vektis. De door en voor de NVVP-leden verzamelde data kunnen daar tegenwicht tegen bieden. Bovenal wil de NVVP op basis van deze gegevens een 'taal voor kwaliteit' ontwikkelen, die recht doet aan de professionele inzichten van de vrijgevestigd GGZ-aanbieder. Hiervoor is het cruciaal dat de NVVP ROM-portal voldoende gebruikers telt.

Sinds kort ligt er dan ook een nieuw scherp aanbod voor deelname aan onze ROM-portal, die  volgens de geldende eisen gekoppeld gaat worden aan SBG. Want vanaf 2014 dient u, als vrijgevestigde in de GGZ, ROM-data aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) in het kader van afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ.

Het kan lastig zijn om een afgewogen keuze te maken vanwege de diverse pakketten, vragenlijsten en kosten. Het is echter niet raadzaam om deze keuze uit te stellen. Hoe eerder u start met ROM’en, hoe groter de kans dat u tijdig klaar bent voor het aanleveren van de data aan SBG. Het aanleveren van ROM-data aan SBG is bij de meeste zorgverzekeraars tevens een eis voor het afsluiten van een contract.

De NVVP en Reflectum (aanbieder van de NVVP ROM-portal) willen u graag helpen in uw keuze voor een ROM-pakket. Reflectum kan uw vragen beantwoorden over welke vragenlijsten er bijvoorbeeld in de NVVP ROM-portal aanwezig zijn, over koppeling met uw EPD, over veilige aanlevering van gegevens aan SBG, et cetera.
 

Nieuwe vragenlijst aan ROM-portal toegevoegd

Om de taal voor kwaliteit meer handen en voeten te geven, willen we graag onderzoek gaan doen met de geaggregeerde gegevens in de NVVP ROM-portal. Om meer betekenis aan deze gegevens te kunnen geven is het noodzakelijk om enkele biografische vragen toe te voegen. Het betreft een korte lijst met 10 vragen, die in een paar minuten is in te vullen. Enkele van deze vragen zijn tevens noodzakelijk voor het aanleveren aan SBG. Per 2 januari 2014 is deze biografische vragenlijst beschikbaar in onze ROM-portal. We willen u vragen om deze vragenlijst door elke cliënt, die in behandeling is en waarbij u ROM-metingen uitvoert, eenmalig in te laten vullen. Ook als de cliënt al langer in behandeling is, zou het fijn zijn als de gegevens alsnog worden ingevuld. Dan kunnen we deze gegevens namelijk ook nog voor de data over 2013 gebruiken. Als al deze cliënten de vragenlijst hebben ingevuld, is het de bedoeling dat u de vragenlijst bij de beginmeting standaard laat invullen.

 

Evaluatie onder NVVP ROM-portal gebruikers uitgesteld

Helaas is de evaluatie onder gebruikers van de NVVP ROM-portal uitgesteld naar medio januari 2014. Vanwege alle contracteringsperikelen is het niet gelukt om de enquête op tijd klaar te hebben. Als NVVP hechten we veel belang aan uw mening over onze ROM-portal en nemen we nog even de tijd om de juiste vragen te stellen. Leden die gebruikmaken van de NVVP-portal zullen de enquête omstreeks 13 januari ontvangen.

Ook interessant