Over de LVVP

Rondetafelgesprek over zorgstelsel en rol zorgverzekeraar

Rondetafelgesprek over zorgstelsel en rol zorgverzekeraar

04-02-2015 Print

LVVP-directeur Judith Veenendaal nam op 19 januari op uitnodiging deel aan het rondetafelgesprek over het zorgstelsel en de rol van zorgverzekeraars, dat de Tweede Kamer hield met deskundigen, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten en artsen. Haar inbreng werd mede opgepikt door het Financieele Dagblad. Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks), Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) namen het initiatief tot het rondetafelgesprek, omdat zij willen weten hoe de rol van zorgverzekeraars kan worden aangepast en verbeterd zodat zij meer in dienst van de patiënt gaan functioneren.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet: “Het debat over de vrije artsenkeuze heeft nog maar eens bewezen dat er grote maatschappelijke onrust is over de rol van zorgverzekeraars. De macht en verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars zijn de afgelopen tijd enorm toegenomen, maar dat lijkt niet in het voordeel van de patiënt uit te vallen. Wij zijn geïnteresseerd in oplossingen voor het tekortschieten van zorgverzekeraars. Wat moet er anders zodat de patiënt echt baat heeft bij hun rol in ons zorgstelsel.” CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot: "Het piept en het kraakt op dit moment met groeiende wachtlijsten in de ggz en een onoverzichtelijk woud van verschillende zorgpolissen. Wij willen kijken hoe zorgverzekeraars meer in dienst van de patiënt kunnen werken."

De Tweede Kamer nodigde naast de LVVP de volgende partijen uit: CZ, Erasmus Universiteit, Vereniging Samenwerking Algemene Ziekenhuizen, KNGF, NPCF, DSW, Achmea, Consumentenbond en het LPGGZ.

 

De toespraak van Judith Veenendaal voor de Tweede Kamer

"Dank voor de uitnodiging om hier vandaag met u te spreken over de rol van de zorgverzekeraar in het stelsel. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten zou de vraag graag willen herformuleren. In plaats van uitsluitend de rol van de zorgverzekeraar aan te passen en te verbeteren zodat zij meer in dienst van de patiënt functioneert, vindt de LVVP het zinniger daarbij ook de rol van de patiënt en de zorgaanbieder te betrekken. Patiënten, aanbieders en verzekeraars dragen immers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg. Daarom moet het machtsevenwicht tussen deze drie partijen hersteld worden. Dat kan alleen op basis van de juiste prikkels.

De LVVP is van mening dat empowerment van de patiënt één van de belangrijkste prikkels hiervoor is. Onder empowerment verstaan wij onder meer regiehouden op de keuze van de behandelaar, op de behandelmethode en de behandeling zelf. Keuzebepaling van zorgverzekeraars voor behandelaars staat contrair op deze empowerment.

 

Dan de aanbieder. Vrijgevestigden zijn de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met een inkoopbeleid van zorgverzekeraars, waarbij zij bij het kruisje mochten tekenen. Door te lage omzetplafonds kunnen wij niet iedereen in behandeling nemen. Sterker nog, wij moeten behandelingen soms afbreken, omdat we geen vervolg-dbc meer mogen openen. Aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zal de macht eenzijdig bij de zorgverzekeraar neerleggen. Er zal op geen enkele manier countervailing power kunnen worden geboden. Wie garandeert ons dat zorgverzekeraars inkopen op kwaliteit? Door de versnelde afbouw van de risicoverevening zien wij dat zij hun risico volledig afwentelen op de aanbieder en de patiënt, middels het afknijpen van de markt met omzetplafonds en de zogenaamde selectieve zorginkoop, wat feitelijk het van de markt drukken van vrijgevestigden inhoudt.

 

En nu de zorgverzekeraars. Wist u dat er maar zo’n 3% van zorg niet gecontracteerd is in de ggz? De andere sectoren laten niet een heel ander beeld zien. Het weglekeffect van de substitutie valt dus enorm mee. Een besparing van € 1 miljard met aanpassing van art. 13 kan ik niet verklaren, tenzij het gaat om het verder beperken van de geestelijke gezondheidszorg. Zorgverzekeraars moeten kunnen inkopen op kwaliteit. Het veld heeft daarom het Kwaliteitsnetwerk in het leven geroepen, waarin we richtlijnen ontwikkelen. Alle genoemde partijen hebben hierin een rol. Wij spreken de hoop uit dat dit voor zorgverzekeraars ook daadwerkelijk de prikkel gaat vormen om op kwaliteit in te gaan kopen.

De nadruk op kostenbeheersing van de afgelopen jaren begint tot een verschraling van de zorg te leiden. Het systeem vraagt meer dan ooit om goed geïnformeerde partijen die in een gezond evenwicht tot elkaar staan. Alleen dan kan er sprake zijn van kwalitatief goede zorg die betaalbaar en toegankelijk is.”

Het Financieele Dagblad nam deze visie mee in dit artikel.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer