Over de LVVP

Saskia Wagener nieuwe vertrouwenspersoon LVVP

Saskia Wagener nieuwe vertrouwenspersoon LVVP

26-02-2020 Print

De beroepscodes verplichten ertoe om als zorgverlener te reflecteren op het eigen professionele functioneren en indien nodig hulp te zoeken. Om hierin te voorzien, heeft de LVVP een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Saskia Wagener heeft deze functie onlangs van Janneke Dijs overgenomen. Wat doet de vertrouwenspersoon precies? Saskia Wagener stelt zich voor en licht toe waarom ze de rol van vertrouwenspersoon voor LVVP-leden graag op zich heeft genomen.

Saskia Wagener aan het woord
“Vanaf 1986 tot juni 2017 heb ik als vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologe en psychotherapeute in een groepspraktijk in Hilversum gewerkt. Van 2004 tot 2010 ben ik actief geweest in de Raad van advies van de NVVP (de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, een van de voorlopers van de LVVP, red.) en de RVVP (de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, red.). Toen ik gevraagd werd als vertrouwenspersoon van de LVVP, leek dit me een nuttige functie om een collega te helpen die twijfels en vragen heeft over zijn eigen functioneren. Aangezien ik geen band meer heb met de huidige LVVP, voldoe ik aan de voorwaarden ervaren en onafhankelijk te zijn.

Ik kan me voorstellen dat er een hulpvraag kan zijn bij een collega om mee te denken, zonder consequenties en binnen een veilig kader van geheimhouding. Ik kan geen oplossingen bieden, maar wel meedenken bij mogelijke keuzes en een luisterend oor bieden, zodat er ruimte kan komen voor herstel. Het gaat niet om een vraag over een behandeling -die immers binnen een intervisie besproken kan worden-, noch om een melding van disfunctioneren van een andere collega.”

Twijfelt u over uw eigen functioneren?
Heeft u twijfels over uw eigen professionele functioneren, bijvoorbeeld nadat een collega u hierop heeft gewezen? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Wagener. Zij kan u onder geheimhouding begeleiden en adviseren. U kunt zich ook uit eigen beweging melden bij de onderzoekscommissie van de LVVP; u kunt dan eventueel deelnemen aan een begeleid verbetertraject onder leiding van een daarvoor aangestelde coach. De vertrouwenspersoon kan u ook adviseren om deel te nemen aan het coachingstraject zónder tussenkomst van de onderzoekscommissie.

De vertrouwenspersoon inschakelen?
Wilt u de vertrouwenspersoon inschakelen? Neem dan contact op met Tineke Ruijl of Ruth Bakker van de LVVP (vertrouwelijk) via tel: (030) 236 4338 of per mail naar t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info; zij zullen u met Saskia Wagener in contact brengen.

Twijfelt u over het functioneren van een collega?
De beroepscodes verplichten ertoe om ook elkaar als zorgverlener aan te spreken in geval van twijfel en zorgen over elkaars professionele functioneren; nergens is echter aangegeven hoe men dat vervolgens doet. De LVVP helpt haar leden hierbij met de leidraad ‘sturen op functioneren’. Door een veilige cultuur te creëren waarin geleerd kan worden van fouten, kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten. Ook dragen we hiermee bij aan het vertrouwen van patiënten en externe kwaliteitsbewakers in de zorg die leden van de LVVP leveren. U kunt de leidraad ‘sturen op functioneren’ bekijken op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Ook interessant

Hans Kamsma reageert op vragen over interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’

In het onlangs verschenen interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’ gaat LVVP-voorzitter Hans Kamsma -onder andere- in op de privacyverklaring. Enkele leden ...

Lees meer

Teleurstellende reactie NZa op meldingen generieke afslagen

Vele LVVP-leden hebben een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren in de ...

Lees meer